Om Sverige och matematikbedrägeriet

” – När man inte sätter upp några gränser för representationens (de folkvaldas) auktoritet blir folkets representanter inte frihetens försvarare utan kandidater till tyranniet.”  Benjamin Constant, 1817.

Die Wahrheit zu 9/11

911 jet fuel

- Är Erik Åsbrink (S) en son till en riksbankschef? Ja, just det. Vad är denne Erik Åsbrink mer (likheter med Sten Hechser, Lars Leijonborg, Bengt Westerberg, Bo Bylund, Carl Bildt, Claes Eklund tolk i ryska)? Många frågor gällande Åsbrink (efter att suttit i SAP-regering) att stå på lönelistan hos bankirfirman Goldman-Sachs (i sovjetiska flaggan hade man Hammaren och skäran på röd botten) kan man ställa sig gällande Erik Åsbrink, vars första äktenskap gav den sedemera (senaste) partiprograms-författaren Marika Lindgren, dottern således. Att sedan skilja sig och gifta om sig med den c:a 20 år yngre och tidigare VPK-medlemmen Ylva Johansson (f. d. gift med VPK-medlem, Hammarén). — Sveriges nya affärs etik slutfört.

4,5 Milliarden Dollar

Silverstein

- När regeringen Reinfeldt slutligen lämnade över nya etiska regler för näringslivet efter månader av käbbel och kritik på de föreslagna riktlinjerna.

Erik Åsbrink, chef för ''Confidence'' förtroende kommissionen, passerade på koden för etik och uppförande till Nordeas Hans Dahlborg, som kommer att förvalta och utveckla de nya riktlinjerna. Självreglering enligt principen "följ eller förklara" är parollen för den nya kod som kommer att börja tillämpas den 1 juli (2014).

De nya riktlinjerna syftar till att återupprätta allmänhetens förtroende för näringslivet, som hade smittat av flera skandaler de senaste åren.

DDR hade demokrati i namnet på republiken, men republiken var ju ingalunda demokratisk utan helt och hållet totalitär!

1971 tillträdde Erich Honecker i DDR. Samma år i Sverige bildades Zionistiska federationen, box 5053 i Stockholm. Vad var speciellt med detta och vad har det fått för implikationer t. ex. 2006? Ja, för det första är ''box 5053'' centralstyrningsbox (koordinerings postasadress) för c:a 30 Zionistiska organisationer i Sverige. För det andra Sveriges nuvarande handelsminister Ewa Björling, då (2006) riksdagsledamot för moderaterna belönades av Zionistiska federationen i Stockholm för sina framstående insatser för zionismen i Israel. Sverigedemokraternas Ted Ekeroth (bror till Kent Ekeroth, vars mamma är en judinna från Östeuropa dömd i Svensk domstol för bedrägeri, såsom egen företagare, läkare) har likaledes belönats med Zionistiska federationens pris för stora insatser för Zionismen.  Vad bör en väljare som tillhör 97 % samhället i Sverige (syftar på att det endast är c:a 3 % av befolkningen som är medlemmar i politiska partier i Sverige 2013 och följaktligen) ställa sig i sitt tänkande och göra sitt val av parti att lägga sin röst till Riksdagen vart fjärde år? Sverige har 8 partier till representation i riksdagen inför valet 2014. Är alla dessa partier i någon form zionister? Ingår man i en allians och har riksdagsledamöter som tydligt ger uttryck i den offentliga debatten ( Fredrick Federley - Metapedia var en sådan den senaste mandatperioden för centerpartiet) är inte då även det partiet som allierar sig även i huvudsak Zionistiskt? Detta är ju mycket problematiskt det här med zionism, då det är ett uttryck för totalitärism och prokommunism får man närmast kalla det. Den judiska (zionistiska) politiska kopplingen till Kina, är ju i hög grad förklaringen till att Svensk industri sålts ut till inte minst Kinesiska intressen för 100 % kontroll av ägandet !!

Är detta nämnda 30 tal alla sådana organisationer? Nej, Socialdemokratin har ju exempelvis sedan 2011 formerat en del av sina Zionister — Broderskapsrörelsen är ju äldre i detta sammanhang — i SIV, Socialdemokratiska Israel Vänner under enmansbolagskonsulten Ulla Rydbeck (Bellmansgatan, f. d. rector judiska församligen i Stockholm), gällande ordförandeskapet. 

Före 1948 (det år då) sioniststaten Israel, bildades, var de som var involverade politiskt pre-zion-ister (feta socialister) Stalinistiska kommunister.

https://images.staticjw.com/ala/9814/marxengelsleninstalin.jpg

Kan man säga så. Ja det kan man utan tvekan, även om mycket mer kan sägas som alltid då det är Nationalistisk kolonialistisk politisk aktivism, som avses med politisk Rothchild zionism såsom begrepp här. En viktig uppgift med denna hemsida är att ge ett tydligt epitet och på allvar ge beskrivningar (konkreta) som aldrig i partipolitiken i Sverige ges utrymme i offentlig debatt och allra minst i valrörelser. Kan matematiken (akademska studier avses då huvudsakligen) inrymmas i denna diskussion? 

 1. Soviet DeceptionDemoralization of the West - YouTube

  www.youtube.com/watch?v=kJKJM36lMTE23 apr 2011 - 30 min - Överfört av laiiv
  Yuri Bezmenov, KGB defector explains to Edward Griffin, in an interview of 1984 ( !) the process of ...
 2. Soviet DeceptionDemoralization of the West - YouTube

  www.youtube.com/playlist?list... - Översätt den här sidan

  "Soviet DeceptionDemoralization of the West", a playlist created by Hateranuja.

   
 3. lib.store.yahoo.net/.../deceptionjobtranscript.ht... - Översätt den här sidan

  KGB Operative/Soviet defector, Yuri Alexander Bezmenov, describes long standing ...He escaped to the West in 1970 after becoming totally disgusted with the Sovietsystem, and he ... It takes from fifteen to twenty years to demoralize a nation.

 

 1. ''Yuri Alexandrovich Bezmenov (Russian: Юрий Безменов, also known as Tomas David Schuman; 1939) ... a journalist for RIA Novosti and a former KGB informant from theSoviet Union who defected to Canada. .... OCLC 45013143. ——— ( 1985). Black is Beautiful, Communism is Not. ... Bezmenov, Yuri (1983) (YouTube )''..... Expert på indiankultur, förklarar den Marxist-Lenistiska indoktrineringen (tar 20 år i ett land och så) skedde och sedan följde
 2. KGB Defector explains the Soviet Subversion of the West ... - YouTube

  www.youtube.com/watch?v=FbqeEbWIbzw23 maj 2011 - 10 min - Överfört av NicosMind
  Yuri Bezmenov (1939 +1997), KGB defector and former Novosti... KGB defector Yuri Bezmenov 1985 ...
 3. Här avses att ge ytterligare info kring vad som sker i Sverige, genom egna erfarenheter ur dagens Sverige.
  ---  
  Jan-Eric Sundgren Karin Markides företrädare såsom VD och rektor för Chalmers tekniska högskola AB (stiftelse högskola). Vad kan sägas om Jan-Eric Sundgren och Eckerstein och VOLVO. Det kan sägas en del faktiskt. Låt oss återkomma till detta inom sinom tid. Chalmers stiftelse hade 2005-2008 en ordförande Sven Eckerstein född 1945 och gift med en gymnastikdirektör. Sven..vars farfar var grundaren till dåvarande Eckerstein universitetsbokhandel belägen på grönsakstorget Göteborg, som sedan sålldes till Esselte och Akademibokhandeln, som även kontrollerad(es) av socialdemokratiska KF — Kooperativa Förbundet — COOP). Sven Eckerstein anställdes 1971 vid AB VOLVO det år som P. G. Gyllenhammar blev VD en slump att det var jur. kand. Gyllenhammar som anställde Sven, för att bli chef för VOLVOs verksamhet gällande bl. a. IFA-Werke lastbilar i dåtida DDR (1971-1979)? Dennes efterträdare — såsom ordförande för Chalmers stiftelse, Hans Olof Olsson (f. 1941) pol. mag. — (jfr nedan), är avlönad av Rotschild förvånande information, är det så?

Volvo AB anställde en person Hans Olof Olsson, född 1941 år 1966. Denna person (gymn. ing. pol. mag vid Göteborgs universitet) är nu anställd (vice styrelseordf.) av Kinesiska företaget, som äger Volvo PV Geely! Det var denne Olsson (som likaledes är avlönad av Rotschild efter han lämnat Ford och Volvo), som genomförde det Kinesiska övertagandet av VOLVO PV. — Det var 1970 som Engelau anställde P. G. Gyllenhammar — son till Scandia direktören Pehr Gyllenhammar senior och Aina Kaplan, som har judiskt påbrå (och han är också morbror till Peter Hjörne som är ägare av bl. a. tidningen Göteborgs-Posten) — efter genomfört äktenskap med dottern Christina Engelau. .... — Efter att ha... och lämnat Volvo (1994 då planerna på ett samgående mellan Volvo och den franska biltillverkaren Renault havererade) flyttade Gyllenhammar till London där han under flera år bland annat var styrelseordförande för Aviva, Storbritanniens största försäkringsbolag, och rådgivare till och vice styrelseordförande i familjen Rothschilds investmentbank Rothschild Europe. Gyllenhammar har innehaft en mängd styrelseposter och andra tyngre befattningar inom stora multinationella företag, däribland Member of the International Advisory Committee of Chase Manhattan Bank 1972-1995, Director of Kissinger Associates från 1984 till 1997, förtroendeman på Reuters 1997. Han skapade även den inflytelserika organisationen European Round Table of Industrialists  även medlem av Bilderberggruppen

Han återkom tillfälligt till det svenska näringslivet 2004–2007 för att hjälpa till med Stenbeck-gruppens generationsskifte efter Jan Stenbecks död. Från 2007 var han styrelseordförande och delägare i det svenska vindkraftsföretaget Arise Windpower.

Samt att vi minns dessutom att P. G. Gyllenhammar var under 1980-talet medlem av Folkpartiets styrelse och lär ha varit påtänkt som partiledare efter Ola Ullsten.[17] Gyllenhammar har varit mycket aktivBilderberggruppen.

Aftonbladet skriver 22 oktober 2005, baserat på uppgifter från SvD näringsliv I [17]  avses, tillkännagivandet (som ger Sveriges enpartistat ett ansikte aldrig tidigare skådat, då folkpartiet marginaliserats till ett småparti, avseende väljarstödet, sedan socionomen Ullsten, såsom Lars Leijonborg först efter Bengt Westerberg, var partiledare):

Startsidan / Nyheter 2005-10-22

- Sossar har de bästa liberala idéerna

Pär Nuder: Välkommen till partiet, P G!

Har förre Volvokejsaren Pehr G Gyllenhammar, 70, plötsligt blivit sosse?

Mycket möjligt - i går avslöjade förre Volvochefen under ett jippo för Stenbeckföretagen att han och folkpartiet glidit isär.

BYTT PARTI? Pehr G Gyllenhammar, som sedan 1980-talet tillhört folkpartiet, tycker att socialdemokraterna tagit de bästa liberala idéerna.  BYTT PARTI? Pehr G Gyllenhammar, som sedan 1980-talet tillhört folkpartiet, tycker att socialdemokraterna tagit de bästa liberala idéerna.Foto: SCANPIX

Enligt Gyllenhammar har socialdemokraterna tagit de bästa liberala idéerna och gjort dem till sina, skriver SvD Näringsliv.

Finansminister Pär Nuder tog chansen - reste sig upp och tog Gyllenhammars hand och sa: "Välkommen i partiet, PG!"

Prestigeförlust

Kanske är det förre näringsministern Björn Rosengren som omvänt Gyllenhammar. Rosengren är rådgivare i Stenbecksfären där PG Gyllenhammar är ordförande i flera bolag.

För folkpartiet är det en prestigeförlust att bli av med Gyllenhammar.

Partiledarkandidat

Han har tillhört partiet sedan 1980-talet, och var då Sveriges mest kände person i näringslivet.

Och Pehr G Gyllenhammars ambitioner i politiken var både seriösa och högtflygande. Han var en het kandidat till att efterträda dåvarande folkpartiledaren Ola Ullsten - och drömde om att bli statsminister.

- Det är i regeringsställning man kan uträtta något, sa Gyllenhammar senare i Dagens industri.

Till den tidens socialdemokrater hade Volvochefen en hatkärlek - han var ofta kritisk mot Olof Palme, samtidigt som han beundrade honom.

Koncernchef

PG Gyllenhammar blev vd för Volvo 1971, senare även koncernchef, en post han behöll ända fram till 1990.

Efter ett misslyckat försök att slå samman det svenska bilimperiet med franska Renault lämnade Gyllenhammar alla sina uppdrag i Volvo, och bosatte sig i London. 

Där körde han Audi.

Vem blir ordförande, styrelseledamot för en högskola, teknisk högskola eller universitet??

Jo, politiker väldigt ofta, t. ex. Jan Nygren, född 1950 (socialdemokratisk samordningsminister med Polsk mamma 'Rosa' som kom till Sverige med de vita bussarna 1945), utnämndes till ordf. för högskolan i Väst av alliansen 2007. Jan Nygren högskolan väst — Då skall man betänka att Jan Nygren har varken gymnasieutbildning eller högre eftergymnasial utbildning endast 9-årig enhetsskola/grundskola och betygen (vilket är en viktig fråga i Alliansens retorik som det säkert inte ungått någon) var inget jag tror Jan Nygren vill bifoga i en ansökan? Har man en gymnasie utbildning är ju grundskolan inte intressant längre. Har man en högre utbildning är ju gymnasiebetgen mindre intressanta osv.  Vad vill jag ha sagt med detta? Judiska politiker (det finnes många i socialdemokratin inte minst historiskt, Marjasin, Sten Heckscher för att nämna några osv. ) med partibok får välavlönade Statliga uppdrag utan att kvalifikationerna - förutom innehav av partibok - överträffar andra medborgare utan partibok som skulle kunna komma ifråga för dessa regerings arvoderade uppdrag. Man undrar hur denna korruption mellan partiboksföreträdare (oavsett partifärg, en Politisk motståndare i valrörelsen, men efter valet är partibokens färg bortglömd) men så här går det till hela tiden i Sverige och har gjort det under mycket lång tid !! 

Har väljarna i Sverige koll på vad som partiernas företrädare (som utses till ovanstående av regeringen, möjligen deligerat till regionens politiker...) egentligen har för sig?

Hur många känner till socialdemokratins senaste tillskott av sionister SIV (Gradin, Marjasin)? att SIV har 80 medlemmar. 

Hur kan detta bli ett problem för enskilda? Jo, kunniga medborgare som förstår något över huvud taget gällande vilka som (ur nedanstående dokumentär)....

''The reason that the world goverment support IsraHell unconditionally is because there is a common sinister agenda, a convergence between the ocult secret orders of which Rothschilds are part of, and the evil apostasy that zionist jews are following. It is based on luciferianism, demonology and hidden knowledge. The new world order as it unfolding now, is to establish a zionist world goverment, ''Zion'', that will eventually be ruled by the anti christ, the Dajjal, whom they are expecting.''

 1. ISRAHELL ON EARTH [Original Documentary] - YouTube

  www.youtube.com/watch?v=Yt3d3Fmouh4
  Jul 30, 2012 - Uploaded by Nebulous1982

  This powerful documentary exposes the hell that the palestinians have been going through. The world has been ...

 2. ISRAHELL ON EARTH [A New Must Watch Documentary] [Video] - Disclose.tv

  www.disclose.tv/.../ISRAHELL_ON_EARTH_A_New...
  Oct 22, 2012

  This powerful documentary exposes the hell that the palestinians have been going through since their land was ...

 3. Israel - Occult Zionism - Hell on Earth - Documentary - WW3 - NWO - YouTube

  www.youtube.com/watch?v=8mkKsEktSwQ
  Nov 8, 2012 - Uploaded by PEREXUSREX

  NEW For those with awakened hearts . . . take the time to learn and understand the truth. Israel refers to the 12 ...

Vad är 'internationell' politisk 'zionism' (jfr. t. ex. såsom redan 60-talet, historiskt uppmärksammat men sedan dödad den Svenska tidskriften Fria Ord 1 mars 1969,... sedan rollen av 'Den nya världsordningen', 'Bilderbergarna' och 'Illuminati' som är Forum som svenska politiker deltagit i och deltar alltjämnt i en delvis okänd omfattning, Pagrotsky såsom exempel deltog vid bilderbergarmötet 2001 som hölls i Stenungsund Hotel Stenungspaden) och vad var vad gällande politik då och situationen nu?

 1. Illuminati,Bilderberg,Carl Bildt,Fredrik Reinfeldt,Undertaker,Jan ...

  www.youtube.com/watch?v=it2e7WZD0gU
  Oct 31, 2011 - Uploaded by TheWakeuppower

  Illuminati,Bilderberg,Carl Bildt,Fredrik Reinfeldt,Undertaker,Jan Guillou ... La Vera Storia del Club ...

 1. Nedanstående är ett program UR (Israelsk TV, med tydligt politiskt budskap), så man kan se hur medierna (liksom i Sverige med ....Margit Silberstein (bror till Willy, båda vars mamma kom till Sverige med de vita bussarna 1945 och intagit medierna i dominans...) såsom exempel, hämtad direkt såsom likaledes krönikör just i Judisk krönika till att 'expert' kommentera politiskt i Aktuelt på TV) är ett politiskt Forum för propaganda (som konsumeras av en stor del av befolkningen), där ju dagens Statsminister Reinfeldt (författaren till boken som gavs ut 1993 av MUF då för 20 år sedan) Det sovande folket, deltar i politisk duell 2006 inför valet med socialdemokratins partiledare Göran Persson, för att senare (då Persson ej längre är partiledare) tysta honom (muta honom i praktiken till att underlåta såsom JKL — PR-konsult — uttala sig mot regeringen då enighet tycks råda) genom att han få ett (välbetalt) uppdrag (13 möten om året för en ersättning av 400 000 kronor, såsom tillskott till den fulla Statsministerpensionen) såsom styrelseordförande för Statliga bolaget Svea skog AB (vilket även gäller Anitra Steen efter valet 2010 såsom styrelseordförande för Statens spelbolag Svenska spel AB, med 27000 kronor i ersättning):
 2. Toffee And The Gorilla - USA (Funny) (English Subtitle) - YouTube

  www.youtube.com/watch?v=ta7GJV-pEKk
  May 27, 2011 - Uploaded by LitalCU

   

  Genus TV låt oss slippa detta. Exempelvis Talangjakter och Mannekäng TV är produkter av det kulturmarxistiska 'fördumningssamhället' för att referera till en annan blog här refererad pga att det sägs vettiga saker såsom motpol till det Nihilistiska socialiserings samhället (idrott att betraktas som kultur i en regering såsom Liljeroth dikotomin hos Reinfeldt och Alliansens — minoritets — regering, anti-intellektuell betraktelse) för den breda massan Integralism: Kärlek och Nihilism, ett ABC som präglat Sverige länge genom SAP i jämförelsen med t. ex. DDR-eliten gällande fanatismen och idrotten historiskt. Här kan man säga mycket mer vilket det finnes många som gör. Även kvinnor från Statlig tjänst inom Matematiken gör det.
  Thomas Bodström (återkommer till detta inom sinom tid gällande Bodströmsamhället och rättsslösheten i praktiken såsom omnämns av Mikael Rosén, Svensk Tidskrift 2002), är i en klass för sig själv tillsammans med nedanstående företrädare Borgström (advokatfirma Bodström och Borgström AB, har exempelvis 7 stycken asylrättsjurister och en vinnare ur affärssynpunkt på att Sverige tat emot många asylsökande) är nu medlem i Vänsterpartiet, där han säger sig bäst höra hemma. 
  Nu 5 år senare är alla 8 morden fortfarande olösta , Sture Bergvall har fått resning, och JK är befordrad till justitieråd, i dag en av landets högsta domare. Åklagaren "Kvastskaftet" står efter en "mutåklagarkarriär där han inte fällde någon, och skäms. Advokaten Claes Borgström vars uppgift var att skydda sin klient samarbetade i stället med polis och åklagare är mycket tyst .
  Claes Borgström blev (S) ja han blev medlem när han blev utnämnd till JÄMO .... och är fortfarande advokat !  Skrämmande. Han hade varit som klipp och skuren för en karriär i DDR !!
 • Lena Hallengren | Tanja Bergkvists Blog

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/tag/lena-hallengren/
   19 jul 2009 - Posts about Lena Hallengren written by Tanja Bergkvist. ... Vissa svenska vuxna politiker av idag tycks för övrigt faktiskt höra hemma just i  ...
 • Inför valet: ”Lika goda kålsupare allihop” / Oskarshamn / NYHETER ...

  www.nyheterna.net/.../Infoer-valet-Lika-goda-kaalsupare-allihop
  15 mars 2013 - Vi är här för att höra om vår pension och skatten som är orättvis, ingenting ... Vi har ett underskott i statens finanser just nu, sa Lena Hallengren.
 • Lena Hallengren (s) kritiserar förslag om frystorkade döda

  www.barometern.se/.../lena-hallengren-s-kritiserar-forslag-om-frystorkad...
   

  29 maj 2007 - Riksdagsledamoten Lena Hallengren (s) från Kalmar ifrågasätter ... är däremot bestört över vad hon fick höra och säger att själv skulle hon  ...

    Vidare, varför drabbas Svenska folket, av rättslöshet gentemot (speciellt advokater vilka i allmänhet i Sverige i brottmål tjänstgör såsom biträdande åklagare? Advokatsamfundet såsom frimurarorganisation?) rättsväsendets partibokskultur (regeringen i minoritet utnämner dommare i Svenska domstolar och förvaltningsdomstolar, liksom landshövdingar jurister med partibok såsom verksamma vid JO och JK utan verkställighet såsom granskare och implicerande), lekmanna-domstolar (nämndemän, är politiskt tillsatta inte såsom i anglosaxisk rätt med en jury som bildas vid ett mål och upplöses därefter) och således myndigheters korruption genom totalitarism (svensk demokrati i modern tid sedan Palme och Geijers dagar är alltjämnt totalitär) hos den politiska minoriteten:

The Tranfer agreement

 1. Transfer Agreement - Home Page

  www.transferagreement.com/

  Edwin Black applied his established investigative journalism techniques to history. The result is an extraordinary book: The Transfer Agreement. Bill Kurtis

 2. The Transfer Agreement - YouTube

  www.youtube.com/watch?v=OCX62OpLggA
  Oct 25, 2007 - Uploaded by irregularissue

  Newscast about the launch of the controversial book about Nazi-Zionist collaboration. Admission that boycott ...

 3. Truth Telling Transfer Agreement Exposes Hitler as Father of Israel ...

  www.veteranstoday.com/2011/.../transfer-agreement-hitler-jews-german...

  Jun 17, 2011 - In The Transfer Agreement, Edwin Black's compelling award-winning story of a negotiated arrangement in 1933 between Zionist organizations ...

 4. [PDF]

  The Transfer Agreement and the Boycott Movement ... - Yad Vashem

  www.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft%20Word%20-%203231.pdf

  Interests in the Haavara-Transfer Agreement 1933-1939,” in Year Book of the ... 245-266; Edwin Black, The Transfer Agreement: The Untold Story of the Secret.

 5. Book Discussion on [The Transfer Agreement] - C-SPAN Video Library

  www.c-spanvideo.org/program/289751-1

  Oct 30, 2009 - Edwin Black talked about his book [The Transfer Agreement: The Dramatic Story of the Pact Between the Third Reich and Jewish Palestine] ...

 6. World History - The Transfer Agreement: The Dramatic Story of the ...

  www.booktv.org/.../The+Transfer+Agreement+The+Dramatic+Story+of+...

  Edwin Black talks about an agreement made between Hitler's government and a group of Zionist leaders in 1933. The agreement called for the transfer of ...

 7. Hitler & Zionism -1933 The Transfer Agreement - Gilad Atzmon

  www.gilad.co.uk/.../hitler-zionism-1933-the-transfer-agreement....

  Nov 12, 2012 - November 4 - on. Eric Walberg: Atzmon on Jewishness- Jezebel's legacy; November 4 - Gilad Atzmon Israel Buys the US Congress: ...

 8. Could We Have Stopped Hitler? | Jewish Virtual Library

  www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Holocaust/Black.html

  The Transfer Agreement permitted Jews to leave Germany and take some of their assets in the form of new German goods, which the Zionist movement would ...

Sionism (saknas utbildning om i Svensk skola och att dess förespråkare är) 3 delad (Judisk, kristen, muslimsk=Islamisk), varav den judiska sionismen är vad som gav upphov till bildandet av Israel (såsom stat 1948 och 'Sion' och dess betydelse...) därav Politisk religion eller trosrörelse i olika tolkningar (klaner) som givit upphov till Politiska ideologier (utopier om man så vill tolka förverkligandet och) inkluderar t. ex. även sionistsekten Mormonerna. --- Toleransmuseum kan behövas eller förkastas??

 1. SWC bygger ”toleransmuseum” på muslimsk kyrkogård | Obekväma ...

  obekvamasanningar.com/.../swc-bygger-toleransmuse...

  Translate this page

  SWC bygger ”toleransmuseum” på muslimsk kyrkogård. juni 10, 2011 · by DestroyZionism · Bookmark the permalink. ·. Griftefrid är inget att bry sig om, anser ...

   
  Ännu ett grepp av censur, av den enskilda sidan ovan, men inte länken som helhet har man ju (genom ..wordpress.com); fungerande länk till sidan ovan (bakom kulisserna) ges här: 

  SWC bygger "toleransmuseum" på muslimsk kyrkogård

  Destroy Zionism skrev 2 years agoGriftefrid är inget att bry sig om, anser Simon Wiesenthal-centret – åtminstone om det gäller … mer →

  Taggar: OsorteradejudarIsraelsimon wiesenthal

   

  1. Simon Wiesenthal Center — Bloggar, bilder och mer på WordPress

   sv.wordpress.com/tag/simon-wiesenthal-center/ - Translate this page

   SWC bygger "toleransmuseum" på muslimsk kyrkogård · Destroy Zionism skrev 2 years ago : Griftefrid är inget att bry sig om, anser Simon Wiesenthal-centret ...

  2. Simon Wiesenthal 2 — Bloggar, bilder och mer på WordPress

   sv.wordpress.com/tag/simon-wiesenthal-2/

   Translate this page

   SWC bygger "toleransmuseum" på muslimsk kyrkogård · Destroy Zionism skrev 2 years ago : Griftefrid är inget att bry sig om, anser Simon Wiesenthal-centret ...

    

  Obekväma sanningar | om judendomen och sionismen

  obekvamasanningar.wordpress.com/

  Translate this page

  Obekväma sanningar. om judendomen och sionismen. Main Menu. Hoppa till innehåll. Hem · Om sidan · Citat · Det ”utvalda folket” i Sverige · Litteratur.

   

  Den obekväma sanningen

  freedomofspeech2014.blogspot.com/

  Translate this page

   

 2. Varför Japan inte har en stor muslimsk minoritet | Bahlool

  www.bahlool.se/.../varfor-japan-inte-har-en-stor-musli...

  Translate this page

  May 21, 2013 - Varför Japan inte har en stor muslimsk minoritet .... "The zionistargument to justify Israel's present occupation of Arab Palestine has no ...

 3. Muslimsk sionism :: Daniel Pipes

  sv.danielpipes.org/3696/

  Translate this page

  Muslimsk sionism. av Daniel Pipes New York Sun 6 juni, 2006. http://sv. danielpipes.org/3696/muslimsk-sionism. Översättning av originaltexten: MuslimZionism

Svenska kyrkan (även denna har blivit kristet sionistisk, pga infiltrationen, som skett i flera steg sedan 1958 - 'fiskarnas inträde' Liberalernas parti vid kyrkomötet.. detta är frågor som aldrig diskuteras i svenska main-stream sammanhang) Göran Gunner

 1. Images for Göran Gunner

 2. www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=915947

  Translate this page

  Jan 19, 1996 - Göran Gunner. Docent i missionsvetenskap. Tel. arb. 018-169654 mobil 070- 2329003 e-post: goran.gunner@svenskakyrkan.se.

 3. Göran Gunner - Wipf and Stock Publishers

  https://wipfandstock.com/author/32569

  Wipf and Stock publishes new works in theology, biblical studies, church history, philosophy and related disciplines. Wipf and Stock Publishers is widely ...

 4. Folkmordet på armenier : sett med svenska ögon - Göran Gunner ...

  www.adlibris.com/.../folkmordet-pa-armenier-sett-me...

  Translate this page

  Pris: 174 kr. Häftad. 2012. Skickas inom 2‑5 vardagar. den svenska missionären Alma Johansson arbetade 1915bland armenier i staden Moush när folkmordet ...

 5. Till bokrelease: Folkmordet på armenier – sett med svenska ögon ...

  afi1.se/.../132-till-bokrelease-folkmordet-pa-armenier-...

  Translate this page

  Jan 23, 2012 - Jag skulle vilja fråga författaren Göran Gunner vad han har för syfte att skriva en bok om folkmordet och vill publicera den, dvs. offentliggöra ...

 6. Gunner Göran - Teologiska högskolan Stockholm

  www.ths.se/site/index.../32-goeran-gunner.html

  Translate this page

  THS är en högskola med utbildningsprogram i mänskliga rättigheter och teologi/ religionsvetenskap.

säger i artikeln här:

Kristen sionistisk lobbying för staten Israel - Svenska kyrkan

www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=913474

lobbyarbete... ween Israel and its Christian supporters across the globe. ... January , 00 , http://www.icej.org/cgi-local/view.cgi?type=specials&artid= 00 /0 / ... mentalist”, även om ingen av termerna fungerar helt eller går lätt att definiera.... naste presidentvalet vet ingen hur många röster det handlade om, men siffror.

 

Radio Islam: Judiskt inflytande och kyrkan

www.radioislam.org/judemakt/kyrkan.htm
Alliansen mellan sionistiska "kristna" och terrorstaten Israel.... I de flesta av Europas länder kunde man under den mesta tiden ordna vad som helst med en muta. ..... "By Jewish tradition and religious law, Albright was born and remains a Jew .... Vad vi nu skall diskutera är hur en Bonnier kan välja att bli kristen präst.
 1. Myths and Facts - Jewish Virtual Library

  www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Swedish/MythsandFacts.pdf

  Originalets titel: Myths and Facts – A Guide to the Arab-Israeli Conflict. Utgiven .....under en sammanslutning av olika stammar tills man enades under .... Som jämförelse kan nämnas att de arabiska staterna definierar .... judiska bröder världen över vet hurde ska hjälpa oss så att våra ...... Det var bara en beslutsam lobby-.

 2. Så vill EU avskaffa yttrandefriheten på nätet - Fria Tider

  www.friatider.se/sa-vill-eu-avskaffa-yttrandefriheten-pa-natet

  23 sep 2012 - Dokumentet är nu upplagt på nätet som PDF av EDRI. ... Expo,Diskrimineringsombudsmannen och den svenska Israellobbyn... http://avpixlat. info/2012/09/24/lackt-eu-dokument-avslojar-hur.... ”I have lived in your future, and it didn't work. ..... Den gamla ordningen var faktiskt bättre med klart definierade ... 

Ovanstående är ju verkligen inte något som klargörs i valrörelsen (såsom dock genom den återgivna propagandan för den som vet, existerande faktum), då majoriteten av Svenska medborgare är (vad som är en uppfattning baserad på omdöme) i princip ovetande om hur partiska de Politiska partiernas företrädare är med Zionism i någon av dess varianter. Men denna fråga - Politisk religion utan folkligt stöd i breda lager tangerande av teokrati av Iranska mått om man vill se en diametralt motsatt liknelse - debatteras ju aldrig i någon partiledardebatt. Göran Persson 10000 träd Israel vilket är en skog. Där slog han Carlsson med hästlängder. Därför blir Göran Persson (Aliansen med stark Israel bias) utnämnd i Sverige av Alliansen 2008 till styrelseordförande för Statens skogsbolag Sveaskog AB, med ett arvode på drygt 30000 / möte. Styrelsen sammanträder 12-13 ggr per år. Ingen dålig extra inkomst utöver Statsministerpensionen, som inte räcker att värma upp den stora herrgården som Göran Persson (haft politiskt arvode från de lönearbetande skattebetalarna hela livet) till att berika sig med något som en 'vanlig' (ej ombudsman utan LO-medlem t. ex. från möbelfabriken i Kinnarps 'Svenska kontorsmöbler') socialdemokratisk väljare ej har möjlighet till.
Märkligt är om det är sant att: ''Gustav V fick en skog uppkallad efter sig i Israel, genom organisationen KerenKajemet...... drottning Silvia och den övriga kungafamiljen, Sveriges statsministerGöran Persson..... Litteraturåret 1985 - Karen Blixen-priset (Dansk Akademi)'' - Sant är dock att Folke Bernadotte dödades av sionistiska terrorister (Sternligan) vid Staten Israels bildande 1948. Detta är något som aldrig näms i Sverige över huvud taget längre. Detta är sannolikt skälet till att Kung Carl XVI Gustav aldrig lyckats bli övertalad att besöka Staten Israel. Ett väl genomtänkt ställningstagande skulle nog den vakna icke sionistiska människan instämma i.

Under göran Persson administrationen - då som bekant Pagrotsky var utbildnings- och kulturminister fram till valet 2006 - meddelas här information gällande Kultur-och akademisk skrift publicerad från - sammanträde - Linköping 2005. Information ('Propaganda' från Linköping lämpligt valt universitet pga speciell koppling till Socialdemokratin, då ju.... Tage Erlanders son, Sven Erlander som ju gjorde akademisk karriär där inom matematiken — koppling till avhandling gällande 'trafikljusen' — som nu på senare år bytts ut mot rondeller — vilket de flesta trafikanter säkert noterat men inte kanske fördjupat sig i varför och om det finnes någon politisk orsak — som ju tekniskt sett är underhållsfria vilket inte trafikljus är och dessa kan ju bli satta ur funktion genom datafel eller eljest felkälla såsom sabotage, 'intrång i apparaturens verkställande'...— och blev prefekt, dekanus och slutligen rektor) och TV universitet likaledes 1970 (... finnes mycket att säga om detta, för Matematikens räkning... då Jan-Eric Sundgren, rektor före Karin Markides vid Chalmers examinerades i Linköping 1974 som första årskull på civ. ing. utbildningen Y)

 

 1. Fulltext - Linköping University Electronic Press

  www.ep.liu.se/ecp/015/ecp05015b.pdf
  Konflikt og geografi: Gestaltning og forhandling af 'rum' blandt unge i Israel . ...... Det finns gott om diagnoser om kulturens växande roll, men hur ser verkligheten ut? ... mer heterogent och dynamiskt, och kan inte längre definieras som en ...... eld och lågor, brunnit för mitt jobb, men nu betalar jag ett orättvist högt pris för detta ...

http://www.destroyzionism.com/2013/05/17/the-latest-from-judisk-kronika/

 1. Judisk Krönika Tags • Destroy Zionism!

  www.destroyzionism.com/tag/judisk-kronika/

  May 17, 2013 - Judisk Krönika (Jewish Chronicle) is a Swedish-language magazine for and by Jews. It is often interesting to read. This is the latest edition: The ...

 2. News from Sweden • Destroy Zionism!

  www.destroyzionism.com/2013/09/06/news-from-sweden/

  Sep 6, 2013 - Jackie Jakubowski, editor of Judisk Krönika (“Jewish Chronicle”, the ...theuglytruth, destroyzionism, & crushzionism provide no cure (only ...

 3. Judaism Tags | Page 2 of 8 • Destroy Zionism!

  www.destroyzionism.com/tag/judaism/page/2/

  Destroy Zionism... The latest from Judisk Krönika. Posted on May 17, ... Judisk Krönika (Jewish Chronicle) is a Swedish-language magazine for and by Jews.

 4. Scandinavia Tags • Destroy Zionism!

  www.destroyzionism.com/tag/sweden/

  Sep 6, 2013 - Destroy Zionism! Articles · Crime · Holocaust ... Judisk Krönika(Jewish Chronicle) is a Swedish-language magazine for and by Jews. It is often ...

 5. Georg Riedel insults the Swedish people • Destroy Zionism!

  www.destroyzionism.com/2013/.../georg-riedel-insults-the-swedish-peop...

  Aug 5, 2013 - Destroy Zionism... in accordance with Jewish demands · The latest from Judisk Krönika · Ridiculous hyperbole from plagiarist Giulio Meotti.

Om man vet, så behöver man inte tro, det är en devis som gäller i matematiken, som ju (den bildade inom korrekt matematik vet) bygger på bevis utgående från axiom och primitiva begrepp. 

Bill Lind on political Correctness and Cultural Marxism ...

countercultureconservative.wordpress.com/.../bill-lind-on-political-corre...

Nov 7, 2010 – Van William Lind is ook een lezing over dit onderwerp verschenen, opvideo en [. ..] Pingback by Totalitaire politieke correctheid | E.J. Bron ...

 
Filmen har i det exemplet tagits bort ren och skär censur??
 

Politiken i Sverige som inte lämnar någon oberörd av retoriken om vad som skall komma och vad som gjorts fel av föregående minoritet? Ja just det haltande politik med opportunistiska (alt. värre populistiska) företrädare från båda läger som agiterar samtidigt som det råder samförstånd gällande den totalitära demokratins bevarande (Svenska modellen) smarbete med motståndarna (gällande visa politiska områden) istället för att ändra de grundläggande systemfelen i rättsstatens haveri sedan liberala socialisten jur. Dr. Lennart Geijers dagar fram till 1976. — SIA-skolan jämte 70-talet senare del med 1977-års reform gällande den höge utbildningen efter PUKAS och UKAS 68-vänstern, 

 1. Universitet som frihet eller fostringsanstalt | SvD

  www.svd.se/.../universitet-som-frihet-eller-fostringsans... - Translate this page

  Apr 19, 2006 - ... gnistan nämligen utbildningsminister Olof Palmes tilltänkta reformer av universitetsutbildningarna i enligt med utredningarna Ukas och Pukas ...

 2. Palme och Geijer – Lyndons lakejer” * - Smittskyddsinstitutet

  www.smittskyddsinstitutet.se › Hem › Arkiv › Krönikor

  Translate this page

  Olof Palme njöt av att ta strid med vad han kallade avgrundsvänstern, men han var samtidigt en resultatpolitiker och mjukade upp UKAS till PUKAS (Palmes ...

 3. Akademiska synpunkter: Studentdemokrati

  synpunkter.blogspot.com/2007/02/salladsbaren.html

  Translate this page

  Feb 10, 2007 - ... reformer av universitetsutbildningarna enligt utredningarna UKAS ochPUKAS. Kårhusockupanternas Manifest beskrev UKAS-utredningen ...

 

borgliga regeringar med opolitiska justitieministrar inrättandet (1979) av politiska förvaltnigsdomstolar (handläggning av klagomål mot myndighetsutövning mot enskild i parternas utevaro och Thomas Bodströms bidrag till förvägrade prövningstillstånd till 99 % i kammarrätten, hovrätten i andra mål och regeringsrätten=högstaförvaltningsrätten, jämte högsta domstolen i andra civila och straffrättsliga mål gällande överklagandet). — Alliansen (4 partier s. k. borgliga i historisk tolkning) med sionistiska/pro-Israeliska företrädare (exakt andel okänd) bildade knapp majoritet (i mandat räknat räckde det knappt) hösten 2006 till majoritet men klart tydligare minoritetsregering efter 2010. Men detsamma gällde SAP-minoriteten (Göran Persson administrationen), Nuder, Pagrotsky, Östros,... såsom exempel på f. d. Statsråd hos Göran Persson såsom Statsminister.  De senare akademiskt utbildade inom Samhällsvetenskap... med olika bakgrund men blev förmögna på detta sätt genom att Politiker i Sverige lyfts (utan annan tidigare erfarenhet  än politiskt arvoderade alt. politiska tjänstemän, för partiet talskrivare, utredare etc.) upp genom saftigare arvoden än vanliga löntagare. Genom att tidigt — nära 'Storbarnkammaren' och 'barnatro' enligt budskap av Ejnar Westlings sång — från Frälsningsarmén — eller eljest väckelse? — skaffa partibok och därefter erhålla kvoterad riksdagsplats (i SAP ledamoten för stockholm Börje Vestlund:s fall, kypare på frimurarhotellet i Linköping, utan att ha gått färdigt gymnasieskolan dessutom för att bli ombudsman för restaurangfacket som annan ingång till riksdagen) jämte (ofta kombinerad i olika skeenden arvoderade med Partistöd eller avlönade från regeringskansliet såsom exempel på 1000 tals politiska löntagare — 'anställda med partbok' — gällande rikspolitiken, i Rosenbad) Politisk tjänstemanna anstälning. Nuder var Statsekreterare i Statsrådsberedningen och Göran perssons rådgivare i grundlagsfrågor jämte samtidigt riksdagsledamot och uppbär efter lämnandet full Statsrådspension) förlorade regeringsmakten 2006. Men vad svarar Alliansen då med för något åt den förre Statsministern och dennes fru? Jo Göran Persson (uppbär arvode 400 kkr om året förutom) för att politiskt utnämts till ordf. för styrelsen i Statligt ägda Svea Skog AB. Anitra Steen (född Bergström och utb. SOPIS-socionom från Nacka, f. d. kommunist som uppgraderats genom 1977-års reform till högskolestatus, jämte Göran Perssons 3:e gemål och f.d. sekreterare då han var Skolminister, f.d. VD för statliga Systembolaget AB med mutskandalerna under hennes ledning som uppmärksammades med fällande dommar dessutom, i färskt minne och ersatte där ju Gabriel Romanus, svåger till folkpartisten med samma eftenamn) utnämndes av den nytillträdde finansmarknadsministern 2010 Peter Norman (m) f.d. vd för 7:e AP-fonden — utan partibok före valdagen 2010 — till ordf. för styrelsen i – Statliga spelmonopolet – 'Svenska spel AB'. JoJO !!

 

Rothblatt, recencerad på SvD kultursida ovan är det ännu en pensionerad judisk historisk kulturmarxist?

 1. Sheldon Rothblatt Education and Exclusion - London Review of Books

  Sheldon Rothblatt ... Chicago, 387 pp, $24.95, November 1991, ISBN 0 226 17710 6;Jews in the American Academy 1900-1940: The Dynamics of Intellectual ...

 2. muse.jhu.edu/journals/eighteenth-century_life/v021/21.1er_hsia.html
  by S Rothblatt - ‎1997 - ‎Cited by 1 - ‎Related articles

  Review Essay. Jewish Life in the Eighteenth Century. Sheldon Rothblatt. R. Po- chia Hsia and Hartmut Lehmann, eds. In and Out of the Ghetto: Jewish-Gentile ...

  You visited this page on 8/25/13.
 3. Deaths | j. the Jewish news weekly of Northern California

  www.jweekly.com/article/full/25919/deaths/

  May 6, 2005 - Mother of Barbara (and SheldonRothblatt of Berkeley and Rabbi ... the growth of the Phoenix Jewish Community during and after World War II.

 4. Free to choose: the making of a Jewish community in the American ...

  www.amazon.com/Free-choose-community...Rothblatt/dp/B0019446GA

  Free to choose: the making of a Jewish community in the American West; the Jews of... from the Gold Rush to the Present day, foreword by Sheldon Rothblatt.

 5. Leadership Briefing from Rabbi James Brandt - EastBayJews

  www.eastbayjews.org/rjb_news/092512/ecomm.html

  ''Sep 25, 2012 - The more Jewish institutions we have, the better it is for the whole community''.” Barbara and Sheldon Rothblatt wrote in the Book of Life: “Our ...  

 • CSHE - Sheldon Rothblatt

  cshe.berkeley.edu › People

  Apr 15, 2006 - Sheldon Rothblatt. CSHE > People > Sheldon RothblattSheldon Rothblatt served as director of the Center for Studies in Higher Education ...

 • Sheldon Rothblatt - Wikipedia

  sv.wikipedia.org/wiki/Sheldon_Rothblatt

  Translate this page

  Sheldon Rothblatt, född 1934, är en amerikansk historiker. Han är professor emeritus i historia vid University of California, Berkeley. Han invaldes 2001 som ...

  More results for sheldon rothblatt jewish
 • Abstract.Sheldon.Rothblatt

  www3.unil.ch/wpmu/cher2013/files/.../Abstract.Sheldon.Rothblatt.pdf

  1. Preliminary Remarks: The Dilemmas of a Persian Grandee. Sheldon Rothblatt. University of California, Berkeley. Since about 1950 or even 1960 the field of ...

  More results for sheldon rothblatt jewish
 1. David S. Katz, The Jews in the History of England, 1485–1850 ...

  journals.cambridge.org/abstract_S0364009400007807
  by S Rothblatt - ‎1996

  Oct 15, 2009 - David S. Katz, The Jews in the History of England, 1485–1850. Oxford:... Article author query; rothblatt s [Google Scholar]. Sheldon Rothblatta1.

 2. Our Supporters | berkeleyhillel.org

  berkeleyhillel.org/donate-2/our-supporters/
 3. Jewish Serials of the World: A Supplement to the Research ... - Volume 2 - Page 85 - Google Books Result

  books.google.com/books?isbn=031330663X
  Robert Singerman - 2001 - ‎Reference

  Jewish Quarterly Review 88 (1997/98): 79-81; Liedtke, Rainer. Journal of JewishStudies 45 (1994): 331-32; RothblattSheldon. Journal of Modern History 68 ...

 4. 2011-2012 Ca - Jewish Federation of the Greater East Bay

  www.jfed.org/docs/2011-2012_annual_report.pdf

  Jewish life, bring our community together, and sponsor Jewish ... together 13 East BayJewish organizations and so far has ...... Barbara and Sheldon Rothblatt .

 5. The Jewish Alchemists: A History and Sourcebook by ... - Jstor

  www.jstor.org/stable/1486673

  disappointed with both alternatives? Sheldon Rothblatt. University of California at Berkeley. Berkeley, Calif. Raphael Patai. The Jewish Alchemists: A History and ...

 6. The Jews of Britain, 1656 to 2000 - Page xi - Google Books Result

  books.google.com/books?isbn=0520227190
  Todd M. Endelman - 2002 - ‎History

  The writing of Anglo- Jewish history has flourished in the last two decades and ... David Sorkin, who edits this series, and Sheldon Rothblatt, who first taught me ...

 7. The Jews of Georgian England, 1714-1830: Tradition and Change in a ... - Page xxx - Google Books Result

  books.google.com/books?isbn=047208609X
  Todd M. Endelman - 1979 - ‎History

  ... from the monthly meetings of the Modern Jewish History Study Group of Boston . ...the encouragement I have received over the years from Sheldon Rothblatt.

 8. Jewish Aesthetics and the Birth of Humanism

  www.tandfonline.com › List of Issues › Table of Contents
  by K Millet - ‎2012

  Jan 16, 2012 - Jewish Aesthetics and the Birth of Humanism. View full textDownload full text ... Sheldon Rothblatt. 2012. Oswald Spengler, Technology, and ...

 
 
Svar: Ja !! 
 
Svenska samhället, politik och den totalitära 'demokratiska' rättsstaten som innebär tragedi och rättslöshet för 90 % av befolkningen!! Är det så i Sverige?? Har det med kulturen att skaffa??
 
Brott och straff, medborgarrätt vid anmälan av kriminalitet till beivring (Polismyndighet, åklagarmyndighet, riksenheten för korruption ekobrottsmyndighet)vad man än kallar det och påföljder jämte metoder för lagföring av brott, dessa begrepp är vad som är parlamentets viktigaste uppgift att ägna sig åt. Men detta haltar på ett markant sätt i Svea rike (Leijonborg son till Svea Nilsson... och erinrar vi oss då 'Johan Nilsson', riksdagsledamot 1/4 sekel jämte därefter Talman i dåvarande första kammaren i riksdagen och samtidigt FRIMURARE — 'Mason dvs. översatt Logar' — ... dessutom på Jersey i 3 Logar enligt uppgift...därefter blev han Landshövding, var det då måhända det nuvarande synliga fenomenet rostade fast?).  --- I Sverige har lagföringsfrekvensen av brott minskat i takt med antalet Poliser har fördubblats till 24000 jämfört med 1970-talet med 12000 poliser. Rättssäkerhet finns inte i Sverige är ett konstaterande man kan göra och jag vet att det är så. Medborgarna (svenska) är inte lika inför svensk lag. Dessutom anmälningar mot Poliser, åklagare etc. för brott ökat markant men lagföring mot tjänstefel inom offentlig sektor är närmast obefintlig. Detta är baserat på verkliga erfarenheter.
Ännu ett annat exempel ifrån verkliga Sverige görs här:

http://www.exponerat.info/kuwaits-ambassad-vagrar-betala-slutfakturan-for-renoveringen-kan-inte-tvingas/

Kuwaits ambassad vägrar betala slutfakturan för renoveringen – kan ...

www.exponerat.info/kuwaits-ambassad-vagrar-betala-...

Translate this page

May 31, 2013 - För två år sedan renoverades Kuwaits ambassadörs- residens. Men fakturan har ännu inte blivit betald. År 2011 tog Björn Svedberg och hans ..

-- Diplomatisk immunitet i ur och skur, för att utlänska diplomater jämte barn till dessa skall begå brott och slippa riskera lagföras för brott över huvud taget och heller inte utvisas, det är faktiskt så i Landet där Eva Beatrix Ask är av Statsministern Reinfeldt vald såsom justitieminister, ett synnerligen märkligt val eller kanske är det tvärt om??

http://www.westernrevival.org/who_stole_our_culture.htm

 1. Företagare - internationellt | Näringslivet | Företagande | Fakta och ...

  www.ekonomifakta.se › ... › Företagande › Näringslivet

  Translate this page

  Apr 29, 2013 – Andelen företagare i Sverige bland dem mellan 15-74 år var år 2012 6,7 procent. Det är knappt två procentenheter under snittet för ...

  You visited this page on 5/28/13.
 2. Regioner, marknader och NES - nesdb.se :: nintendo entertainment ...

  www.nesdb.se/info.php?id=2&a=3

  Translate this page

  När man talar om koder på NES-spel finns de tre olika att hålla i minnet. 1. ... fanns det ingen standardiserad märkning av kassetter utan alla tillverkare hade sin egen... IItalien distribuerades NES av tre olika företag under åren 1987- 1995.

 3. Alla frågor och svar - Migrationsverket

  www.migrationsverket.se/info/2388.html

  Translate this page

  Starta eget i Sverige ... Sök rätt SSYK-kod och läs mer på SCB:s webbplats. ... 2013 är mycket förenklad och därmed missvisande, men egna företagare kan få ...

   

  Statsrådsarvodesnämnden - Wikipedia

  sv.wikipedia.org/wiki/Statsrådsarvodesnämnden

  Translate this page

  Statsrådsarvodesnämnden är en förvaltningsmyndighet som lyder under Sveriges riksdag. Nämnden ska fastställa det belopp som månadsvis ska betalas i ...

Vad säger Politikerna i Sveriges riksdag om verklighetens allvarliga problem (myten om det illusoriska i tjänstemannaansvaret, såsom exempel hur ofta diskuteras konsekvensanalysen av 1974 års regeringsform som inte tycks ha någon opposition över huvud taget)? I en inte alltför avlägsen tid i Sverige var riksdagsman något som var oavlönat gällande arvodet och betraktades då som ett hedersuppdrag. Så är det ju dock inte längre som torde vara bekant för många i Sverige, men ändå inte känt i alla sina delar hur förmånerna faktiskt är en guldgruva för (individer som väljer denna bana med den på köpet följande, politiska korrekthetens avstämmelse med partikansliet vad som är uppfattningen man företräder och därmed det kulturmarxistiska föraktet mot majoritetssamhället utanför den miljön politiska partiboksköpet dvs. vilket) nedköp handlar detta  om bara för att gagna sig själv och enskilda Politiker i Sverige gör ju ingen skilnad i ansvartagandets konsekvensanalys. Detta då inget enskilt politiskt ansvar utkrävs någonsin (Juholt ett tydligt exempel på prestigeförlust, kan folk kanske säga, men han var innan partiledarskapet riksdagsledamot med 58000 i arvode efter fiaskot, riksdagsledamot ånyo men nu samtidgt ex-partiledare då med avgångsvederlag på saftigt belopp från partistödet (145000/månad) kombilotteriet

 1. A-lotterierna - Wikipedia

  sv.wikipedia.org/wiki/A-lotterierna

  Translate this page

  Kombilotteriet är bolagets mest framgångsrika produkt och har på senare år fått ...bidragit med betydande överskott till sina ägare Socialdemokraterna och SSU.

 2. Sossarna & kombilotteriet? - Flashback Forum

  www.flashback.org › Politik › Politik - Inrikes
  Apr 15, 2007 - 8 posts - 7 authors

  Sossarna & kombilotteriet? Politik - Inrikes. ... http://www.socialdemokraterna.se/ Tem...rt____129.aspx. Nåt med välfärden att göra? Sen är det ...

 3. Recension Kombilotteriet

  www.lotterispel.se/kombilotteriet.html

  Translate this page

  Kombilotteriet är ett av Sveriges största prenumerantlotterier. ... Lotteriet ägs av A -lotteriet, som i sin tur har Socialdemokraterna och SSU, Socialdemokratiska ...

eller andra socialdemokratiska 'propaganda baserade' illusoriska inkomster SAP har för att dela ut till sina ex-ledare. I fallet Juholt således med arvodeshöjning som tydligt mål vid avgång både hängslen och livrem i det politiska träsket av till stora delar skådespelare som främsta tillgång). Inte dåligt för en Svartarbetande fotograf, som blev SAP-tidnings-fotograf, riksdagsledamot, partiledare en rekordkort tid och ånyo riksdagsledamot, nästan Lars Ohly (V), f.d. folkpartist och f. d. kommunist som även tjänade storkovan genom att sälja en lägenhet i Stockholm efter 4 år 600000 i vinst skulle man kunna sammanfatta det. ---  Medborgarlönerna som de Svenska Politikerna i riksdagen... i praktiken har (riksdagspension, garantilön, samma basarvode till samtliga ledamöter oavsett ålder, tidigare erfarenhet, utbildningsnivå eller eljest hur försvaras detta av ordföranden i riksdagens arvodesnämnd och sonen till f. d. chefredaktören för Uppsala tidning Johan Hircshfeldt, en judisk ordförande (en annan med samma efternamn har ju varit verksam inom SVT på 80-talet) och pensionerad Statlig jurist från JO såsom föredragande och byråchef / Hovrättspresident/ JK på 80-talet, född 1942, vad annars skulle det vara i en riktig totalitär demokrati??) Svar aldrig !!! Rättssamhället som haltar i Sverige och det blir bara värre för varje mandatdperiod som passerar. Efter valet 2014, skall ganska precis 45000 politiska tillsättningar (riksdag, kommuner, Landsting ---regioner) ratificeras varav det bara finnes 55000 personer tillgängliga av de medlemmar som utgör det underlag (politiska partier lyfter ju partistöd per medlem och partierna har ju politiska tjänstemän och regeringskansliet har ju Statssekreterare som får Statsrådspension osv. dessa räknas inte in i de 45000 'poltiska s. k. uppdragen' ej heller de Politiska 'anställningarna' som alltid går till politiker genom 'utnämningsförfarande' som görs av minoritetsregeringar de senaste 40-åren utan riksdagens inflytande av t. ex. ordföranden för Fastighetsmäklarnämnden, universitet-och högskolestyrelser, jämte ordförande i dito, VD och styrelse för Statliga bolag (t. ex. Vattenfall AB,...) och Stiftelser, Generaldirektörer, Landshövdningar, Ambassadörer osv. samtliga som lyfter samma förmånliga pensionsavtal som Statsråd genom Statsrådspension (samlar man i 12 år för att uppnå full sådan i kombination är vanlig och blir ju mycket kostsam..) och löner i 100 000 kronors klassen eller mer) i respektive partier sammantaget.  Som inte handlar om i siffor (svensk politik handlar om enkla poäng kring 'arbetsmarknad' antalet nu och någon näraliggande tidpunkt inte t. ex. att i 1985 års valrörelse var antalet 'arbetslösa eller i av Arbetsmarknadssyrelsen-anvisad verksamhet' med dåtidens mått 300 000 personer) vilket betyder antalet som (saknar en arbetsplats, ett politiskt uppdrag, inte är i en politiskt genomförd åtgärd) utan om vad som föder en PR-konsult (riksdagsledamoten såsom ett exempel, Tomas Tobé har denna PR-utgångspunkt i egen regi och enskild firma som, tillika är PR-konsult relaterad vilket orginellt val av affärsidé liksom Per Slingmann AB, Göran Persson, Jan Nygren, Lars Leijonborg.. de två senare medlemmar jämte  ordförande 'styrelseproffset' M Kamras Teskedsorden)  eller alla de nya 'assylrättsadvokat' (inbegripna tjänste-sektor) som ju (advokaterna är ju gratis för de assylsökande) avlönas av skattemedel?? 

Ambassadören från Kuwait, med diplomatisk immunitet --- representerar ett mycket förmöget oljeland --- och landet som ''räddades'' genom militärt agerande av USA och George Buch d.ä, från Iraks president S. Husein i Kuwait-kriget, agerar såsom öppet bedrägligt med diplomatoisk immunitet i Sverige genom underlåtenhet att betala fakturor på utfört (seriöst och väl utfört av byggherre) byggnadsarbete?

Kadry el Naggar en egyptisk arab, som (påminner oss om Refat El sayed, Fermenta uppgång och fall för aktien som blev värdelös och alla småsparare som drabbades, jämte den påhittade doktorshatten och Gyllenhammar jur. kand och VD vid AB Volvo som gjorde en diversefiering med en som ljög om sin kompetens för att uttrycka saken nyansierat och) agerar såsom vad skall man kalla det egentligen vid dess rätta namn? 

 1. Araber i Mellanöstern köper upp nedgångna tomter – låter dem ...

  avpixlat.info/.../araber-i-mellanostern-koper-upp-nedg... - Translate this page

  9 hours ago – VD:n Kadry el Naggar (bilden), säger att anledningen till att fastigheternastår och förfaller är att många av de utländska köparna ser sin ...

 2. Svenska ”skräptomter” säljs till Mellanöstern - Nyheter | SVT.se

  www.svt.se/nyheter/regionalt/.../fastigheterna-forfaller - Translate this page

  Kadry el Naggar, vd för Swedish connections och det nyregistrerade svenska ... Ingen bygger – fastigheterna förfaller Nedgångna fastigheter köps billigt på ...

 3. Sydsvenska ruckel säljs i Mellanöstern | Kvällsposten - Expressen

  www.expressen.se/.../sydsvenska-ruckel-saljs-i-mellano... - Translate this page

  10 hours ago – Just nu står ett 40-tal fastigheter i södra Sverige och förfaller - samtliga ägda av ... Kadry el Naggar är vd

 

 1. Streetfilms | William Lind: A Conservative Voice For Public ...

  www.streetfilms.org/williamlind/
  Nov 12, 2009

  Bill Lind: [0:17] Our new book, "Moving Minds: Conservatives and Public ... video work on advocating for ...

 2. More videos for Bill Lind's video »
 3. Images for Bill Lind's video

   - Report images

 4. lawrence o donnell: VideoBill Lind Blasts Political Correctness

  lawrence-o-donnell.blogspot.com/.../video-bill-lind-blasts-political.html

  Aug 30, 2011 – VideoBill Lind Blasts Political Correctness. You can watch his "History of Political Correctness" at this link. A snippet from the link: “Political ...

   

 1. The History of Political Correctness (Complete) - YouTube

  www.youtube.com/watch?v=EjaBpVzOohs
  Mar 31, 2011 - Uploaded by GBPPR YouTube Channel

  Made by the Free Congress Foundation and narrated by William Lind. Who Stole Our Culture? http://www.wnd ...

   
 2. Vad är det som menas med dikotomisering (i utbildning i samhällsinformation ja överallt faktiskt)? Detta begrepp är viktigt att man tar till sig som icke sovande människa, ty det är det centrala temat i all information (propaganda) och är därför vad som konstituerar svenska politiska partier och dess företrädare. --- Statskunskap / Statsvetenskap ('politisk vetenskap' — National ekonomin — Politiska ekonomin — Matematikutbildningen ja just den).
3 Search Results
 

Varför inte Fox News finnes såsom tillgänglig kabel-TV kanal ??
 

 1. Fox News Channel - Wikipedia

  sv.wikipedia.org/wiki/Fox_News_Channel - Cachad - Liknande

  I Sverige är Fox News Channel dock i dagsläget inte tillgänglig via någon
  operatör överhuvudtaget, trots att de ...

 2. Därför får du inte titta på Fox News… | Ledare | Fria Tider

  www.friatider.se/darfor-far-du-inte-titta-pa-fox-news - Liknande

  Därför får du inte titta på Fox News… Publicerat den 11 november 2010 kl 02:42.
  NWO. Fox News är som bekant bannlyst i Sverige, och med tanke på ...

 3. Nej, Sveriges Radio blir inget Fox News | Ledarsidan | SvD

  www.svd.se/opinion/.../nej-sveriges-radio-blir-inget-fox-news_7561488.svd

  Nej, Sveriges Radio blir inget Fox News. Roland Poirier Martinsson. Kolumn
  Roland Poirier Martinsson. 8 oktober 2012 kl 01:25 , uppdaterad: 8 oktober 2012
  kl ...

 4. Vi behöver Fox News i Sverige | Chogoling

  chogoling.com/2012/11/06/vi-behover-fox-news-i-sverige/ - Cachad

  6 nov 2012 ... Vi behöver ett Fox News i Sverige. Vi behöver en ... Vi behöver en Bill O'Reilly,
  en Sean Hannity och varför inte en Glenn Beck? Varför inte ...

 5. Foxnews - var man kan titta - Sidan 2 - Flashback Forum

  https://www.flashback.org/p22507418 - Cachad

  Foxnews - var man kan titta Medier och journalistik. ... det är inte hans sida, det är
  en skäggig gubbe i 50årsåldern som har den. kolla på .... Jesper Bengtssons
  kommentar att "vi har inga motsvarigheter till Fox News i Sverige".

 6. Aftonbladet – Sveriges Fox News | Jinge.se

  jinge.se/mediekritik/aftonbladet-sveriges-fox-news.htm - Cachad

  16 jan 2012 ... 52 Responses to Aftonbladet – Sveriges Fox News ... Någon Public Service finns
  inte i Sverige idag, den börjar likna Alliansens förlängda arm.

 7. Two Invandrare: Kringå TV censuren i Sverige, se Foxnews m.fl ...

  twoinvandrare.blogspot.com/.../kringa-tv-censuren-i-sverige-se-foxnews.html - Cachad

  31 dec 2011 ... I Sverige är Fox News dock i dagsläget inte tillgänglig via någon operatör
  överhuvudtaget, trots att de skulle ha möjlighet att distribuera kanalen ...

 8. FOX News skildrar Sverige. - AlltOmTV

  www.alltomtv.se/t53894.html - Cachad - Liknande

  FOX News skildrar Sverige. ... och det är ett faktum att Fox News är ett rent skämt
  där, så vidare man inte tillhör den ... Det vore illa om inte Fox fanns tycker jag ...

 9. Russia Today « Jan Millds blogg

  janmilld.wordpress.com/russia-today/ - Cachad

  Det hörs ju på deras slogan varför svenska makthavare inte vill att man tittar på
  dem. Även Fox News blev ju utkastat ur Sverige. Vi är det enda demokratiska ...

 10. JKL Blog: Skrämselreportage från Sverige i Fox News

  jklgroup.blogs.com/agenda/2004/11/skrmselreportag.html - Cachad

  25 nov 2004 ... Konservativa Fox News har publicerat ett reportage från Sverige under ...
  Budskapet i reportaget kunde inte göras tydligare: "Invandring av ...

   
   
  Men är det inte andra aspekter som man vill Censurera, genom 93 % sionistiskt ägande av medierna i Sverige likaledes? Exempel bortsett från Stockholm och DN och Bonnier. 27 dagstidningar ägs av Peter Hjörne, genom olika konstruktioner och maktbolag Stampen AB i Västra Sverige 2012 exempelvis och flera av dessa (mindre tidningar exempelvis den lilla lokaltidningen i Stenungsund, som söker aktiva prenumeranter genom telefonförsäljare) uppbär press-och distrubutionsstöd under en moderat kultur och tidningsministers försorg. 

     11.  

 • Jul 29, 2011 - Jew Zionism Explained Easy - by Hoff Jew zionism is all about all the jews (eastern at first but now more jews...) going back to the so called "israel". ... Hidden History of Zionism:.
 • History of Zionism : 1600-1918 | Hoff

  jewise.wordpress.com/2012/01/01/history-of-zionism-1600-1918-2/
  History of Zionism : 1600-1918. Other Site – Click Here. Like this: Like Loading... Published in: Uncategorized; on January 1, 2012 at 7:04 am Comments (19)

  jewise.wordpress.com/2012/01/01/history-of-zionism-1600... - Cached

 1. http://motbilder.blogspot.se/2007_11_01_archive.html
 • Jew Zionism Explained Easy – by Hoff | Hofflandia

  hofflandia.wordpress.com/2011/07/.../jew-zionism-explained-easy-by-ho...
  Jan 1, 2012 - XX THE HISTORY OF ZIONISM. story of ritual murder that had emanated in Kiev from the. Russian anti-Semites), this priest had appeared on ...
 • “13 Year Old Shot with Live Ammunition in Palestine” – video. ... The history of large gas chambers (more than 200 cubic meters in volume) goes back to at least ...
 • The Hidden History of Zionism – Ralph Schoenman | Hoff

  jewise.wordpress.com/the-hidden-history-of-zionism-ralph-schoenman/
  Feb 10, 2009 - The Hidden History of Zionism - Ralph Schoenman Acknowledgements Bibliographic note | Preface: The Uprising During the Dark Ages in ...
 • Communism and zionism are twins and both are jewish | Hoff

  jewise.wordpress.com/communism-and-zionism-are-twins-and-both-are-j...
  Mar 19, 2009 - Goyim commis and goyim zionist thinks and acts as jews. This is one of the 22 ... “The (Jewish) holocaust is a successful historical fiction.”.
 • Zionism and Technocracy: The Engineering of Jewish ...

  books.google.se/books?isbn=0253342902
  Derek Jonathan Penslar - 1991 - ‎Religion

  6, 6 February 1903, 4-5. 73. Bodenheimer, "Statutes," 158; Hoff, Kremenetzky, 65-76. For a general history of the formative years of the JNF, see Getzel Kressel, ...

 • [PDF]

  Download Early History of Zionism in America: Papers ...

  pdf494.vsapdf.org/early-history-of-zionism-in-america-papers-presented...
  on the Early History of Zionism in America, convened by the American Jewish Historical Society and ... The Hidden History of Zionism – Ralph Schoenman | Hoff.
 • “Surviving the Holocaust: Yaakov Hollander's Story” – I was in 12, twelve camps – and never saw ... “By using the new atheist exile politics they [the Zionists] provoked and increased .... To get to Main Page, just click Hoff's blog at top of page.
 • Zionist Jew “SITE” Now Tracking White Americans - Incog Man

  incogman.net/2012/01/zionist-jew-site-now-tracking-white-americans/

  Jan 20, 2012 - The lying Jews now feel quite safe and are willing to rewrite history for ... For some reason, Hoff is undermining my reputation here with a very ...

 • Till svaret i den i ingressen ställda frågan. Jo, det är det. Såsom sker och skett i USA, så likaledes i Sverige. CopyCat av demoraliseringsprocessen

Till svaret i den i ingressen ställda frågan. Jo, det är det. Såsom sker och skett i USA, så likaledes i Sverige. CopyCat av demoraliseringsprocessen

 1. Democracy and The Protocols of the Elders of Zion - Tru Tube TV

  trutube.tv/.../Democracy-and-The-Protocols-of-the-Eld...
  Feb 14, 2013

  TV - Democracy and The Protocols of the Elders of Zion. Remember Me. Login. Upload video ... The Truth ... 

jämte dess avarter är det ju.  Konservatismen i Sverige (Allmänna valmansförbundet föregångaren till högerpartiet) där lät det annorlunda i den historiska retoriken. Såsom opposition till Socialdemokratins socialisering med kollektivanslutning från LO fram till 1990. Detta i lagstiftningen gav denna gigantiska organisation - SAP i lokal 'förening' - i rörelse och samarbete med propagandan (unga örnar ett annat instrument såsom praktisk) proletärbildning i syfte att tidigt i ungdomsverksamheten, där barn använda i propagandasyfte är lättare än vuxna att övertyga med politiska skönmålningar vad man kan göra med arbetsmarknadspolitik i Sverige från ABF,... med) gigantiskt partistöd (skattemedel tillbaka till Partipolitikens företrädare i alla läger men mest) till SAP som ju utbetalas efter medlemsantal.

Implikationen en oerhörd likriktning av normer för Demokrati och konstitution (inbegriper förvaltningsrätten med överklaganden, prövningstillstånd i högre rätt och möjligheten att få rätt mot myndigheters dräpande av klagomål från felaktigt behandlade medborgare rättshjälpslagens tillämpning, i asylmål kontra Svenska medborgares verkliga rätt till rättsligt biträde jämte advokaters kompetens, brottmålsadvokaters arvoden från domstolsverket, konkursadvokaters arvoden i praktiken det likaledes skattemedel, jämte synen på brottet tjänstefel i brottsbalken) såsom begrepp i svensk parlamentarism och i lokalpolitiken i kontrast till andra länders personvalsparlament vilket Sverige inte ville ha av bekämlighet? Utan närmast obekanta (för att inte säga anonyma) kandidater (bortsett från mediaexponering av toppen) till parlamentet ur föreningsrepresentation.

Men talman väljs av parlamentet. Statsministern väljer regeringsmedlemmar. Statsråden kan väljas såsom Anders Borg och Peter Norman (exempelvis ej ens medlem i Moderaterna före valet 2010) blev tillsatta såsom finansminister och finansmarkandsminister genom kompisskap enbart idag. Såsom även gällde under perioden då Sverige kunde dra fördel av att ha oförstörd industri och infrastruktur redo för export av stål, byggnadsmaterial från skogen osv. till det sargade europa. Men efter 1970 började det gå åt fel håll på mer än ett sätt. Lennart Geijer såsom justitieminister och Ingvar Carlsson (pol mag) och handelsgymnasium, 1953, utnämnes av Tage Erlanders ersattare (såsom Statsminister jur kand Olof Palme, som ju kom ifrån en bankirsläkt... - Snabbtitt och såsom ledarskribent på tidningen Svenska dagbladet — oberoende moderat men med press- och distrubutionsstöd ännu denna dag såsom understöd för sin utgivning — 

OLOF PALMES SLÄKT OCH NAZISMEN

www.nyapolitiken.biz/sve_politik/olof-palmes.slakt....pdf
 

'Några av världens ledande bankirfamiljer, varav flera judiska el. med judiska kopplingar, anses vara drivande', ...), då Carlsson såsom statsrådet med ansvar för högre utbildning 1969...  och 1974 blir Carlsson Bostadsminister istället. --- Därefter händer det ju mycket som förändrar Monarkin Svea rike till dagens Politiska situation med alltjämt minoritetsregeringar som vid behov samarbetar med den s. k. oppositionen för att leda Sveriges (icke politiskt organiserade i partier vilket det stora flertalet är dvs. bara är väljare och) invånare till avgrunden såsom mål?  Följande är en skrämmande bild av USA som Sverige har Politiskt tagit efter. Fox news och RT och ... vi får budskapet i drygt 30 minuter presenterat:

We are Preparing for Massive Civil War, Says DHS Informant YouTube

► 32:14
www.youtube.com/watch?v=nXg2WsNCrW46 May 2012 - 32 min - Uploaded by TheLipperTube
Apr 24, 2012 by alisonserr. The government has declared it can lock anyone up forever or kill ...

Korruption i Sverige finnes det? Ja, det gör ju det. Men vill man framställa det som att det är endast undantag som uppmärksammas?? Svår fråga politiskt att erkänna i ett totalitärt samhälle, som Sverige trots allt är.

I Sverige framställs i bild 'Focus' och text (publicerad i pappersform likaledes) nedan en politisk - streber - 1940-talistisk född 'arbetargrabb' (mamma heter Nilsson, sömmerska dessutom och pappan fackföreningsman inom LO), som uträttade storverk? Men en sak är säker, utnämndes (efter att varit såsom pensionär verksam med anställning vid UD och uppdrag vid FN), till svensk utrikesminister i slutet av Göran Persson ministären och 2012 till vice Generalsekreterare för FN. Ursprunget från Kålltorp vars familj flyttade till Guldheden, som antogs till UD: diplomatutbildning 1965, efter studier vid GU (företagsekonomisk handelsutbildning) 'civ. ek'. --- Vanligt i Sverige med tillhörande rospartibok,

 

 1. Jan Eliasson Mingelmästaren - Fokus

  www.fokus.se/2012/06/mingelmastaren/ - Cachad

  25 jun 2012... operadivan Birgit Nilsson, i baksätet trängdes sångfågeln Tommy Körberg ...
  Men att det skulle bli Jan Eliasson, född krigsåret 1940, var egentligen ... De
  bodde där fram till Jan var elva; pappa John, mamma Karin och så ...

 2. Jan Eliasson på topphumör i Varberg - Varberg - www.hn.se

  hn.se/nyheter/.../1.1622491-jan-eliasson-pa-topphumor-i-varberg - Cachad

  10 maj 2012 ... Hållbarhet, hälsa och miljö var temat för Jan Eliassons föreläsning på Svensk
  Energis konferens i Varberg på torsdagen. ... Bekanta. Rolandh Nilsson och Jan
  Eliasson är goda vänner sedan ..... Träffat mamma och syster ...

 3. Jan Eliasson - Föreningen Sveriges Socialchefer

  www.socialchefer.se/default.asp?id=1072 - Cachad

  ... nej till Birgit Nilsson från Älvsbyn (FSS-medlemmen som fick Jan Eliasson att ...
  Jag såg ovanligt ruskiga saker på min resa och kom ihåg min mammas ord ...

 4. Jan Eliasson stortrivs på sitt nya jobb i FN | Nyheter | Expressen ...

  www.expressen.se/nyheter/jan-eliasson-stortrivs-pa-sitt-nya-jobb-i-fn/

  28 jul 2012 ... 71-årige Jan Eliasson kunde inte tacka nej. Nu har han gjort sin första ... i Kålltorp
  , Göteborg. Son till John, metallarbetare, taxichafför och fackligt aktiv i Transport,
  och Karin, född Nilsson. .... Babyn vettskrämd - av mammas.

 5. Anja: "Vill praoa hos Jan Eliasson på FN" | Alpint | Expressen ...

  www.expressen.se/sport/alpint/anja-vill-praoa-hos-jan-eliasson-pa-fn/

  14 mar 2012 ... Nu när Jan Eliasson har fått ett nytt jobb i FN vore det häftigt med ett jobb som
  praktikant ... Mamma trodde jag dog ... Foto: Nils Petter Nilsson ...

Sveriges nyhetsmagasin Jan Eliasson

VFjaneliasson-2

Mingelmästaren

Från Jan Millds sida meddelas om Goldman-Sachs, Åsbrink tidigare svensk finansminister (skild) och omgift med Ylva Johansson f. d. socialdemokratisk skolminister (skild från första äktenskap), medlemskap f. d. VPK, som startade 'ATT VETA AB' ett icke privat bolag (kommunalfackligt ägande av utbildningsföretag) som gick i konkurs.

 

 1. Ministerns bolag blev ett IT-fiasko - DN.SE

  www.dn.se/ekonomi/ministerns-bolag-blev-ett-it-fiasko - Cached

  6 sep 2005 ... Vårdminister Ylva Johanssons IT-äventyr, Att Veta AB, har förlorat närmare 200
  miljoner kronor. Nu läggs bolaget ned efter fem år av förluster.

 2. Bjerke betraktar: Att veta AB

  bjerkebetraktar.blogspot.com/2010/05/att-veta-ab.html - Cached

  3 maj 2010 ... Den socialdemokratiska tidigare ministern Ylva Johansson tillsattes ... Vi har att
  göra med den socialdemokratiska partistyrelsen Att veta AB!

   
  Osv. Osv.
 1. Makthavare.se » Kandidatkollen: Ylva Johansson

  www.makthavare.se/2011/02/19/kandidatkollen-ylva-johansson/ - Cached

  19 feb 2011 ... Mellan 2000 och 2004 var Ylva Johansson vd för utbildningsföretaget Att Veta AB
  som ägdes av Svenska kommunförbundet tillsammans med ...

 2. 100 anledningar: #33: Du litar på att ministrar vet mer än du pt.3 ...

  100anledningar.blogspot.com/.../33-du-litar-pa-att-ministrar-vet-mer-du.html - Cached

  13 jul 2010 ... Vänsterpartierna har i Ylva Johansson en till synes okej kandidat för ... Att veta
  AB var ett företag som till stor del ägdes av Kommunförbundet.

 3. Johansson får ny post trots vd-misslyckande | Inrikes | SvD

  www.svd.se/.../johansson-far-ny-post-trots-vd-misslyckande_157289.svd

  4 aug 2004 ... Ylva Johansson lämnade formellt vd-stolen i företaget Att Veta AB i lördags efter
  att ta tackat ja till en comeback i Göran Perssons regering.

 4. Avtal, 'Att veta AB' - ALIS - Administration av Litterära Rättigheter i ...

  www.alis.org/index.php?id=179&parent=179 - Cached

  Ett antal avtal har tecknats mellan Att Veta AB och ALIS som möjliggör ... skall få
  möjlighet att växa genom lärande säger Ylva Johansson, vice VD i VETA.

Kanske genom “många bäckar små”. --- Där även svenska skattebetalare fått bidraga.

Jag talar om Björn Rosengren och hans förehavanden som svensk näringsminister. Rosengren var f.ö. närvarande på Bildberggruppens  möte i Portugal 1999.

Under rubriken “Rofferiet breder ut sig” skrev Carin Stenström i Skånska Dagbladet den 9/2 -01:

“Att uppträda som ‘konsult’ åt staten, eller en stor organisation, är ett säkert sätt att snabbt och enkelt plocka åt sig fantasibelopp. Det säger en del om situationens allvar, att näringsminister Björn Rosengren kunde ge 85 miljoner kronor i resultatbonus till ett konsultföretag för en affär som inte blev en affär. Även om Telia och Telenor gått samman var arvodet sanslöst, hutlöst, och – inte minst – skrämmande i den tankeförlängning som är omöjlig att inte göra: visst luktar miljonerna fiffel, mygel och smörjning lång väg.”

Aftonbladet den 9/2 2001:

“Eniga revisorer, från vänsterpartiet till moderaterna, anser att 85-miljonersbonusen till mäklarfirman Goldman Sachs är ‘uppseendeväckande och ger prov på oaktsam hantering av statens pengar’.

Om en majoritet i KU stött en liknande formulering hade det sannolikt inte hjälpt att Sverige är ordförande i EU. Då hade Björn Rosengren tvingats lämna regeringen.”

Aftonbladet den 16/1 2001:

“Telia-notan: 86,1 miljoner

Revisorerna: Regeringen försökte inte ens slippa betala bonus till konsulten investmentbanken Goldman-Sachs om Telia-Telenoraffären blev av.

Men fusionen sprack. Ändå betalades pengarna ut.”

“Bonusen på 10 miljoner dollar, vid tidpunkten 84,3 miljoner kronor, till Goldman Sachs utbetalades trots att fusionen mellan Telia och Telenor sprack. Bonusreglerna var oklara i avtalet. På så sätt tvingades staten betala 84,3 miljoner i stället för 4,1 miljoner kronor för fyra månaders arbete, som var det ordinarie arvodet vid en sprucken fusion.

Diskuterade aldrig: Näringsdepartementet diskuterade aldrig med Goldman Sachs om företaget verkligen hade rätt till bonusen

Bara en tillfrågad: Endast ett företag, Goldman Sachs, tillfrågades. Fler företag borde ha bjudits in. Att inte göra det uppges vara ett brott mot lagen om offentlig upphandling och EU-lagar.

Arbetade utan avtal: Goldman Sachs satte i gång sitt arbete den 8 december 1998, efter en muntlig förfrågan. Deras offert inkom inte förrän den 18 januari 1999. Den 17 mars skrev departementsrådet Dag Detter under miljonavtalet med Goldman Sachs. Således arbetade företaget utan giltigt avtal i mer än tre månader.”

Mer än 80 miljoner kronor gick alltså från svenska skattebetalare till Goldman Sachs i slutet av 90-talet.

Till vad användes sedan dessa miljoner?
Hamnade de som partistöd åt Demokraterna?

 

Principer och immateriellt skydd | Sagor från livbåten

Länkar till relaterad information gällande Sveriges politiserade rättssamhälle.

Polisen, som i Sverige godkänner anmälningar om brott, inte målsägaren. Hur kan medborgarna tillåta att detta får fortgå?

BEVISPROBLEMATIK I FILDELNINGSMÅL Av Mattias Glaser ...


Hur arbetar Polisen i verkligheten, gällande brott mot humanrätten?

 1. Brott som inte är heta i mediala sammanhang på ren svenska av sedlighetskaraktär — 'street-relaterade' — är inga brott enligt Beatrice Ask?

Sverige-DDR och kontakterna inom utbildningsområdet,  viktig del av Socialdemokratins totalitära samhällsmodell, såsom den Brittiske journalisten Huntford redan förklarade i sin uppmärksammade bok om 'det blinda Sverige' (1972) svensk översättning. 

 1. Stasi-prästen: "Jag ångrar mig" | Nyheter | Expressen | Senaste nytt ...

  www.expressen.se/nyheter/stasi-prasten-jag-angrar-mig/

  26 jul 2012 – Den svenske prästen och Stasi-agenten Aleksander Radler ångrar sitt förflutna. Jag "kommer att bearbeta min livshistoria", skriver han i ett mejl ...

 2. Hög tid att regeringen öppnar Stasi-arkiven | Ledare

  www.expressen.se/ledare/hog-tid-att-regeringen-oppnar-stasi-arkiven/

  28 jul 2012 – Stasis övergrepp mot medborgarna var råa och hänsynslösa. Oppositionella internerades och torterades. Agenter angav släkt och vänner.

 3. Bilder på stasi

   - Rapportera bilder

 4. Kyrkoherde tros ha spionerat för Stasi - DN.SE

  www.dn.se/nyheter/sverige/kyrkoherde-tros-ha-spionerat-for-stasi

  1 jul 2012 – Kyrkoherden Aleksander Radler i Luleå stift misstänks ha varit spion förStasi. – Det råder inga tvivel om att han är den hemliga agenten ...

 5. This page in English - Stasimuseum Berlin - Forschungs- und ...

  www.stasimuseum.de/en/enindex.htm - Översätt den här sidan

  Landesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen. News. Museum reopened in House 1 ... Getting to the museum. You reach the museum by underground line U5, ...

 6. Vad finns om Stasi hos Svenska kyrkan? | Ledarsidan | SvD

  www.svd.se/.../vad-finns-om-stasi-hos-svenska-kyrkan_7397278.svd

  5 aug 2012 – I dagarna har avslöjats att en präst under lång tid haft samröre med den östtyska säkerhetstjänsten Stasi.

 7. Stasi (East German government) -- Britannica Online Encyclopedia

  www.britannica.com/EBchecked/topic/.../Stasi - Översätt den här sidan

  secret police agency of the former German Democratic Republic (East Germany). TheStasi was one of the most hated and feared institutions of the East German ...

   
 8. Rättsstaten ––– Sverige och mänskliga rättigheter?  En viktig fråga att ställa sig...

 Ett kort svar i samtiden ges här

NU ÖVER 6000 ARTIKLAR!

NU ÖVER 6000 ARTIKLAR!
Korruption?? - Klicka bild för info.

Thomas Bodström - Den personliga integritetens ... - pelpet.com

bodstrom.pelpet.com/

Thomas Bodström. Den personliga integritetens dödgrävare. Foto: Fredrik Persson/Prb (från SVT). Sedan Thomas Bodström tillträdde som justitieminister 2000 ...

 
Här är 

http://www.mrr.se/pressm/om_mrr.htm

 

 

Frågor och svar: 

Varför bildades Medborgarrättsrörelsen?

Intiativtagaren och den förste ordföranden, regeringsrådet Gustaf Petrén, skrev själv så här när man firade 10-års jubileum: 

Det var en liten grupp engagerade personer som började arbetet våren 1974 och bildade Medborgarrättsrörelsen. Den utlösande faktorn var det sätt på vilket riksdagen ansåg sig kunna ge svenska folket en ny grundlag utan dess hörande. 

Överallt ute i världen har det ansetts som en självklarhet att en ny författning alltid måste godtas av folket i en folkomröstning. Författningen är ju att se som ett avtal ingånget i en högtidlig form mellan folket och de som skall ha förtorendet att utöva folstyrelsen. En sådan överenskommels kan icke bli giltig om inte folket självt godkänt den. 

När startade man?

Vid ett möte 9 november 1974 då program för Medborgarrättsrörelsen antogs. Det presenterades på en presskonferens 12 november. 

Vilka är de viktigaste kraven?

Vid ett seminarium på 5 december 2007 presenterade styrelsen ett öppet brev till Grundlagsutredningen under rubriken Vem äger medborgaren? I det tas 18 punkter upp om hur regeringsformen borde förbättras:

 • 1. Portalparagrafen - tydliggör medborgarnas frihet
 • 2. Statsskickets grunder - bort med flummet
 • 3. Medborgarnas rättighetsskydd alltför svagt
 • 4. Stärkt normprövning genom slopat uppenbarhetskrav
 • 5. Ersätt Lagrådet med Författningsdomstol
 • 6. Justitieombudsmannen - medborgarnas ombudsman
 • 7. Justitiekansliern - renodlas till regeringens advokat
 • 8. Konstitutionsutskottet bör få ny roll
 • 9. Federalism på svenska - stärkt kommunalt självstyre
 • 10. Vital direktdemokrati - flera folkomröstningar
 • 11. Stärkt väljarkontakt genom utökat personval
 • 12. Avskaffad fyraprocentsspärr och slopade utjämningsmandat
 • 13. Begränsad beskattningsrätt ger stärkt egendomsskydd
 • 14. Skärpt straffansvar vid tjänstefel
 • 15. Utökade möjligheter till minoritetsbordläggning
 • 16. Utnämningsmakt med insyn och motvikter
 • 17. Begränsa möjligheterna till inskränkt äganderätt
 • 18. Stärkt minoritetsskydd för individen som minoritet

Dessa punkter har stora likheter med hur huvudpunkterna summerades i det första programmet från 1974:

1. Effektivt skydd för fri- och rättigheterna.
2. Ökat inflytande för den enskilde väljaren genom: 
    a) möjlighet till folkomröstningar
    b) förändra valsystemet som innebär personval
    c) borttagande av hinder för nya partier (som 4-procentsspärren)
    d) grundlagsfästande av den kommunala självstyrelsen
3. Bearbetning av reglerna om statschefen så att riksstyrelsen förs i dennes namn
4. Effektiva spärrar mot maktmissbruk bygges in i grundlagen
5. Förbättrade garantier för förvaltningarnas opartiskhet
6. Införande av en oberoende förvaltningsdomstol som kontrollerar att 
    grundlagen efterlevs. 

I ledarartikeln Politiserat rättssystem sammanfattade Gustaf Petrén föreningens samhällskritik och i det öppna brevet Detta är våra krav på en ny författningframgår vilka frågor som verksamheten lyft fram genom åren. 

Under 1990-talet svarade styrelsen så här på vilka förändringar Medborgarrättsrörelsen ville uppnå:

 • Skydd för ägandet - Visste du att grundlagen inte anses hindra att staten tar hela din inkomst och alla dina besparingar i skatt?
 • Garanti för självständiga domstolar - Visste du att regeringen på egen hand bestämmer vilka som utses till högsta domstolen och ofta utnämner sina egna?
 • Rättsligt ingripande mot grundlagsbrott - Visste du att du inte kan gå till domstol för att få fastställt att din grundlagsfästa rätt har kränkts?
 • Möjligheter till upprättelse - Visste du att den som har utsatts för en felaktig myndighetsåtgärd har små chanser att få upprättelse hos JO?


Varför införa en Författningsdomstol?

Medborgarrättsrörelsen anser att grundlagens ställning måste stärkas. Utöver avskaffande av uppenbarhetsrekvisitet är det viktigt att grundlagens ställning bekräftas genom att en särskild domstol övervakar att den efterlevs. Professorn i konstitutionell rätt, justitierådet Fredrik Sterzel, utvecklade förslaget i tidskriftenMedborgarrätt nr 2/1992: Författningsdomstol för grundlagsenlighet och rättssäkerhet

Styrelsen har också lyft fram argumenten i öppet brev till Grundlagsutredningen, insänt i december 2007: Vem äger medborgaren? 

Vilka aktiviteter bedrivs?

Till mötesverksamheten hör föredrag i intressanta och aktuella ämnen. Medlemstidningen, blogg och årsmöte utgör kärnan i verksamheten. 

Dessutom har ett nytt nätverk på internet startat Nätverket Rätt Strandskydd

På vilket sätt fördjupas demokratin genom folkomröstningar?

Frågan utvecklades av Medborgarrättsrörelsens ordförande Andres Küng i tidskriftenMedborgarrätt nr 2/1992: Folkomröstningar för fördjupad demokrati. Ledarartikeln till Medborgarrätt nr 2/2008 berör också frågan om folkomröstningar: En aktivare rörelse

Vad innebar förslaget om "rättsbesvär"?

En av Medborgarrättsrörelsens tidiga mål var att göra det enklare för medborgare att få juridisk upprättelse när deras civila rättigheter åsidosatts av statliga myndigheter. I den debatt som följde sedan Sverige för första gången fälldes i Europadomstolen 1982 utvecklade Gustaf Petrén ett förslag till hur en ny talerätt för medborgarna kan införas. Resultatet blev att rättsprövning infördes. Se mer: Inför rättsbesvär

Vem har gjort medborgarrättsrörelsens logotyp?

Den erkände kalligrafen Lars Laurentii. I ett dokument beskriver han hur logotypen konstruerats: Några ord om den nya symbolens tillblivelse. Logotypen är varumärkesskyddad hos Patent- och registreringsverket. 

Vad hände på senaste stämman?

I april 2010 höll Medborgarrättsrörelsen ordinarie stämma i Stockholm, som omvalde följande styrelse:

Dick Erixon (2010-2012), ordförande
Mats Lönnerblad (2009-2011)
Margareta Hedelius (2009-2011)
Thomas Persson (2009-2011)
Staffan Åkerlund (2010-2012) 

Vilka har varit ordförande?

1974-1990   Gustaf Petrén, regeringsråd
1990-1993   Andres Küng, författare och debattör
1993-1994   Allan Ekström, hovrättsråd och riksdagsman
1994-1997   Brita Sundberg-Weitman, lagman 
1997-1998   Gustaf Lagerbjelke, hovrättsråd 
1998-2007   Anita Enflo, fil dr teoretisk fysik
2007--        Dick Erixon, företagare och debattör

 

Tillbaka

 
Dessutom: Gyllenhammar - Broman - Salomonsson 
 1. Tre apor - Salomonsson Agency

  www.salomonssonagency.se/php/book.php?lan... - Översätt den här sidan

  Just around the time of Jacob's Bar Mitzvah, his mother leaves his father for another man - a Swedish goy. It's 1987, and the first Intifada is breaking out in Israel ...

 2. salomonssonagency.se - view all backlinks, rankings and Google ...

  www.seoprofiler.com/.../salomonssonagency.se - Översätt den här sidan
   Recension av SEOprofiler - 24 maj 2012

  The No. 1 international bestseller, The Bat, is the first installment in the Harry Hole ... www.salomonssonagency.se/php/book.php?lang=en&bookid... - Cached ...

 

 1. About - Salomonsson Agency

  www.salomonssonagency.se/php/about.php?la... - Översätt den här sidan

  Salomonsson Agency was founded in 2000 by the brothers Niclas and Marcus Salomonsson. Today, the agency has eleven employees and represents around ...

 2. Sjöwall & Wahlöö - Salomonsson Agency

  www.salomonssonagency.se/php/author.php?la... - Översätt den här sidan

  If any crime novels deserve to be called modern classics, it is the ten police procedurals about Martin Beck and his colleagues. With them, the Swedish author ...

 3. Anders de la Motte - Salomonsson Agency

  www.salomonssonagency.se/php/author.php?la... - Översätt den här sidan

  Anders de la Motte (b. 1971) made his debut in 2010 with [geim], which won the Swedish Academy of Crime Writers' 'First Book Award'. He is a former Police ...

 4. Author - Salomonsson Agency

  www.salomonssonagency.se/php/author.php?lang=en&authid=52

  Svartensgatan 4 | 116 20 Stockholm | Sweden | Phone:+ 46 8 22 32 11 | Email: info@salomonssonagency.com | www.salomonssonagency.com.

   
  De amerikanska sionistiska frikyrkorna (ett fenomen i Sverige på 1900-talet med några hundratusen 
  medlemmar):
  1. äldigt frikyrkliga.
  2. Schartauanism - Wikipedia

   sv.wikipedia.org/wiki/Schartauanism

   Avsaknaden av frikyrklighet i stora delar av den västsvenska regionen blev ... följd, men det fanns undantag, till exempel norra Orust, som inte var frikyrkligt utan i ...

  3. [DOC] 

   FRIKYRKLIGHETEN I SVERIGE-siffror och analys - Sveriges Radio

   sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/files/416/12834.docx

    - Snabbtitt
   Bland kommuner helt rena från frikyrklighet finns enligt Tholvsen skånska Burlöv och Svedala i Skåne; Färgelanda, Grästorp, och Orust i Västsverige samt ...

    
   1b) Broderskapsrörelsen (Göran Persson, Ibrahim Baylan gift med Nilsson,...) är ju SAP-partiets frikyrkorörelse kan man ju likna den vid. Bland ledande politiker Leijonborg (son till en missionspastor även mamma född Nilsson jämte latingymnasium, utan matematik vilken ju försvann på schemat efter genomförandet av 1955-års läroverkstadga, socionom blev forskningsminister 2006), Mats Odell (son till en pingstpastor, ... — KD-partiet kopplas ofta samman med Pingströrelsen som gundades av fabriksarbetarsonen Petrus Lewi Pethrus egentligen hette han Petrus Lewi Johansson född i Vargön Västra Tunhems församling — blev finansmarknadsminister ...), Sten Tolgfors (missionskyrkan), blev försvarsminister... , Atterfall, ännu pingströrelsen (civil- och bostadsminister) osv. 
  1.  
  Dock är det oproportioneligt stor andel (av inte minst rikspolitikens företrädare), dessvärre i väldigt stor utsträckning och är inget oväsentligt problem för bias på trosrörelsernas bidrag av skattemedel (dessa medel används ju då i propaganasyfte vilket är en implikation) i dagens Sverige. 
  Där i motsatsförhållande Sveriges riksdag består av blott 15 ledamöter (2010) med teknisk utbildning i någon form som kan klassificeras såsom 'ingenjörer' (representerande bara de tre partierna moderaterna, miljöpartiet och sverigedemokraterna), dvs. det som omnämdes i den franska boken utgiven (1911), av den franske akademiledamoten Emile Faquet (1847 – 1916) och kallades i översättning 'inkompetenskulten'. Detta är i lagstiftningens församling till övervägande del (icke representativa och detta är ju då ett tydligt uppmärksammat opporturnistiskt fenomen som etsat sig fast i Sverige.
  Andelen lågutbildade politiker, med civil högre utbildning, annat än ekonomer i olika former, statsvetare (pol mag) eller liknande i ledande ställning bland riksdagens ledamöter, är mycket stor.
  Bortsett från Statsminister Fredrik (N-gymnasium men civ. ekonom) är utbildningsnivån hos '3' partiledarna för KD, V, SAP, eller miljöpartiets språkrör Romson, (dock från estetisk teater fil.dr Miljörätt 2012) bara motsvarande '3' knappast (SoEk) fackskola, som det hette mellan 1964-1972 dvs. ej ens 3-årigt gymnasium, som (samtidigt från politikernas propaganda språk anses vara ett minimum krav) för att få ett arbete? idag ovillkorligt vad som avses och då folkpartiets (Jan Björklund hängiven vän av 
  www.menorah-sweden.com/
  läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel 
  www.menorah.org/ ) håller i sig. Genom partiledaren Björklund (förutom samhällsvetenskaplig gymnasiallinje) enbart miltära bakgrund som officer, i Svenska armén. Men som han uttalat i intervju med föräldrar bara med enbart 7 årig folkskola, dvs. statsrådet för aliansen med ansvar för hela utbildningsområdet (utan folkbildningen) saknar civil bildning helt och hållet men blir ändå ansvarig för Sveriges skola, högre utbildning och hur resurserna fördelas på akademisk forskning. Eller såsom i centerpartiet en kvinna (28) helt färsk jur kand (examens bevis från Lund samma dag som hon började som partiledare) utan opolitisk erfarenhet från yrkeslivet, såsom blir valet av partiledare och beskrivs så sent som (1989) av Emil Fageson,

  Inkompetenskulten - DSM

  www.dsm.nu/inkompetensulturen.html

  Det sker i den till svenska av Josef Anér översatta boken ”Inkompetenskulten”. Faguet liknar inkompetenskulten vid olja: ”Den utbreder sig genom smitta och det ...

  denna smitta har just precis så tagit över helt och hållet gällande politikens fokus i Sverige. 
   
 1. Nya samtal ska förändra kristenhetens Israelsyn - Dagen

  www.dagen.se/nyheter/nya-samtal-ska-forandra-kristenhetens-israels...

  1 jun 2012 – Delar inom svensk kristenhet har inte precis varit pro-israeliska och enögdhet är av ondo, säger pingstpastor Dan Salomonsson, talesman för ...

   
 2. 93.158.126.43/dagen/article.aspx?id=308419

  Delar inom svensk kristenhet har inte precis varit pro-israeliska och enögdhet är av ondo, säger pingstpastor Dan Salomonsson, talesman för gruppen.

   
   

Följande koncentrerade fakta om vad som skett sedan 1967 närmast men ännu sedan 1948, är direkt citat från

 1. Oslo « Jan Millds blogg

  janmilld.wordpress.com/2011/08/01/oslo/

  1 aug 2011 – bloggtext om Utöya-dådet:http://janmilld.wordpress.com/2011/08/01/oslo Like this:GillaBli först att gilla denna [...] Svara · Dubbel SD-agenda?

   
 2. janmilld.wordpress.com/sitemap.xml

  http://janmilld.wordpress.com/2012/09/23/farlig-prast/ ...... applader 2011-08- 06T01:39:32+00:00 monthly http://janmilld.wordpress.com/2011/08/01/oslo...

 3. Två filmer « Jan Millds blogg

  janmilld.wordpress.com/2011/12/17/tva-filmer-2/

  Två filmer. Postat den december 17, 2011 av Jan Milld ... Tidigare bloggtext om Utöya-dådet: http://janmilld.wordpress.com/2011/08/01/oslo ...

   

  Varför betalar Svenska invånare (medborgare- eller andra boende i Sverige med innehav av egen TV mottagare) t. ex. licenspengar för att Sveriges television (SVT) och Sveriges radio (SR) skall genom zionismens skygglappar hindra sanningen om Barbara Lerner Spectre såsom judisk amerikansk / Israelisk extremistisk propagandaspridare av Europas förstörelse av sin monolitiska religion?? Göran Persson, sveriges tidigare statsminister — Turkiet — Israel sambandet med valet av skolminister blev den turkiska invandraren Ibrahim Baylan, som hade dåligt hjärta, gifte sig med Nilsson i Norrbotten och definitionen av Sionismen enligt Nordisk familjebok (2:a upplagan) som var en realencyklopedi i 38 band?

  657-658 (Nordisk familjebok / Uggleupplagan ... - Project Runeberg

Jan Milld såsom (politiker utan partitillhörighet) emedan han såsom tidigare medlem i många olika partier inte hittat sin plattform, emedan det är bara nyanser som skiljer de nuvarande partierna åt. Samt att abnormiteter och det som Roland Huntford framställde såsom kategoriskt för Sverige. Detta då boken 

 1. www.scribd.com/.../The-New-Totalitarians-by-... - Översätt den här sidan

  6 Mar 2010 – The New Totalitarians by Huntford, Roland - Free ebook download as PDF File (. pdf), text file (.txt) or read book online for free. This is Roland ...

  http://www.scribd.com/doc/27911594/The-New-Totalitarians-by-Huntford-Roland

eller på Svenska som den kallades i översättning Det blinda Sverige, Tema förlag (1971) kom ut. Vad är det som får uppmärksamheteten i dagens nyhetsbevakning i Sverige?

Jo, allt av underordnad betydelse. Men inte sionismens hjärngrepp över människors liv i Sverige.  Den engelska titeln av Huntfords bok kom i 2:a upplaga (1979) då Sverige hade flera borgliga regeringar i minoritet och inte mindre än 3 justitieministrar (varav 2 opolitiska) under 6 årig regerings tid med regeringskriser och byte av Statsminister bland de tre Borgliga partierna (Per Ahlmark sionistisk författare och hedersjude var en livlig talesperson för det dåvarande folkpartiet):

''Den israeliska premiärministern hänvisade alltså till Abraham och heliga skrifter. Formellt sett anslöt han sig till tanken på en palestinsk stat, men vilket område skulle den staten då få att förfoga över?!

Det som Nethanyahu kallar “Judéen och Samarien” är ju Västbanken.

Den israeliske premiärministerns framträdande gav mig vid det tillfället dåliga vibrationer och onda aningar, genom kombinationen av å ena sidan hans demagogi, falskhet och extremism, å andra sidan det oreserverade stöd han fick från denna mäktiga församling.

Om Nethanyahus självförtroende inte redan före talet var på ett absolut maximum, så måste detta ha stärkt honom ytterligare. Fanns det några metoder som han inte skulle kunna våga ta till, mot“the enemies of Israel”?

I takt med att Osloavtalet har underminerats av den israeliska politiken har, vad jag kan utläsa, opinionen i Norge radikaliserats i Mellanösternfrågan. Egentligen inte i sak, men beträffande metoder. På dagordningen har alltmer hamnat en bojkott av Israel. I spetsen har därvid  Arbeiderpartiet gått – och framförallt dess ungdomsförbund, AUF.

I ett uttalande våren 2009 krävdes:

“AUF krever:

- At  Israel opphever blokaden av Gazastripen og at regjeringen jobber aktivt for å få til dette.

At regjeringen jobber aktivt for å stille de ansvarlige for krigshandlingen på Gazastripen overfor en internasjonal domstol for brudd på internasjonal lov og humanitær rett.

At Norge, på vegne av giverlandsgruppen, sender regningen for gjenoppbyggingen av sivile mål på Gaza til israelske myndigheter.”

 

Sionismen och rättssamhällets rättsröta 

.......Bo Johansson, prefekt sedan 1990 (Matematiska vetenskaper, Göteborgs universitet och Chalmers Tekniska högskola) studerade vid Göteborgs universitet, fil. kand och fil. dr 1978 (GU) och Lennart Josefsson, vice rektor (2006) tillsammans konspirerar med 3:e part Charlotte (Lotta) Larsson (studentombud Fil fakultetens studentkår) jämte på direkt order av Max Kesselberg (Pagrotskys Statssekreterare 2006), Lennart Ståhle (teol. doktor, artikel i SIGNUM) kaslichef (stabschef,...) vid dåvarande Högskoleverket !! Här kan sägas mycket hur denna person Lennart Ståhle används  mot mig under 2007, efter agerande av Prefekten (denna dag):

28 september (2006)

denna dag har (jag kallats till ett iscensatt penalistiskt mobbningsmöte # 2, vid Matematiska vetenskaper varpå följer) ett dokument (som ...tillsammans med dess följder till denna dag...)  som blir undetecknat som 'Minnesanteckningar',... (förfalskning förekommer likaledes i Göteborgs universitets arkiv jämte skickade till David Turner) som (åklagare, 0° vice chefsåklagare Lindgren/2008,....1° vice chefsåklagare Göran Sjödell, Göteborg, 2° kammaråklagae Peter Larsson, 3° överåklagare Peter Hertting, Umeå (Åsa Jonsson, Kammaråklagare Umeå föredragande) utvecklingscentrum, kammaråklagare Henric Rasmusson (City åklagarkammare/Internationella åklagarkammaren), kammaråklagare Fredrik Ingblad (med mamma född Salomonsson dessutom besvärande med anledning av ovanstånde Salomonson agenter (baserad på biblisk tid), helt i linje med Zions-protokoll... son till Sten-Eric Ingblad företagsekonom vid Göteborgs universitet), Ingela Sörgård (föredragande vid åklagarmyndigheten, Malmö, som mörkar fakta till) ånyo Peter Hertting, nu överåklagare Utvecklingscentrum (mycket korruption), som sedan går till 
Lundqvist (riksåklagarmyndigheten) under Perklev (riksåklagre)... Hela detta förlopp (i maskopi med Polismyndigheterna, där .... här kan mycket sägas och det kommer att i alla sina detaljer att ske på obestämd tid innan ). Detta är en komplex bild att beskriva begripligt om orsak och händelser varför de sker....Vilket kommer att ske det är det enda jag kan säga. 
◄◄      28 september      ►►
Veckodag 2013Lördag
Årets 271:a dag
(272:a under skottår)
94 dagar till årets slut
Ti On To Fr
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Månader
Januari – Februari – Mars
April – Maj – Juni – Juli
Augusti – September – Oktober
November – December
Portal för årtal, månader och dagar

Den 28 september i historien

http://mybigfatanti-zionistlife.blogspot.se/#main

 

skip to main skip to sidebar

Zionism Stinks

 

A Collection of Essays on Zionist Issues

 

KONTAKT:


(Lämna tom)

PRENUMERERA: