Vad som betydelsen är av fel budskap i Skolan kring Politisk kontra religion

Har Du hört talas om ''Den inre cirkeln'' ? Några Kommentar gällande Judaism (Politisk Zionism):

Svensk skola (sedan den infördes) får man lära sig att judar är en religiös grupp… Inget annat. När det är precis tvärt om 'Judaism' är ingen religion. Individer (hänförda till judaism) är en konstruktion av exkludering av motsatsen (till att ha en sådan identitet) och det handlar då om vilka föräldrar (en eller båda eller släktled tillbaka) man har och om dessa identifierar sig till judaismen (genom bevis på tillhörighet medlemskap i synagoga till exempel). — Politisk Zionism en ideologi (där personer ''gentile'' utanför Israel kan hänföras vara anhängare utan att vara identifierade såsom judar genom t. ex. sin mamma...). Hela begreppet ''vem är jude'' är ju hela tiden en fråga som det råder oenighet kring då det är just ett ''frimurar begrepp'' gällande tillhörande eller icke tillhörande.

Matematikens begrepp ''mängd'', ''klass'' är grundbegrepp (som är definierade i matematiken, vanligtvis men som därigenom enklast då) som definieras av sina medlemmar. Det matematiska begreppet ''Grupp'' kräver ju en struktur (kompoistionsregel på en mängd och lagar att lyda) och då något mer än bara en mängd !!

''Minimized information''. — Israel och Sverige där är saker och ting skilda när det gäller Ortodox och Mercaz Masorti (bara 50 000 i Israel tillhör dessa organisationer) där Mercaz Masorti (räknar medlemmar vars barn har en judisk förälder) är dock en Politisk Zionistorganisation (=Israel stödjande judisk identitet).

Rent politiskt i Israel finns ett förbud att bilda icke sionistiska politiska partier. Det finnes ju Arab-Palesinska partier idag men Knesset har en 5 % spärr vilket man infört på 90-talet till Knesset (120 ledamöter). Ursprungligen hade man bara 1 % spärr. — Sådana åtgärder hindrar ju då (med samtidigt gällande förbudet mot icke Sionistiska nya partier att bildas) på sikt genom marginalisering andra än s. k. judar att utöva politisk makt och omöjliggör (tvåstats-alternativet från 1948 som aldrig var avsikten att genomföras) något annat än Zionistisk politik (förverkligandet av Herzl:s ''judiska Stat''..) där då judar utan två judiska föräldrar (vilket är ett krav för att gifta sig i Israel och för medlemskap i Ortodoxa synagogor vilket är ett krav på Rabinal-delegation) blir 2:a och 3:e klassens medborgare.

Två personer: Einstein och Banach ('båda judiska identiteter’ i någon mening) två framstående (1900-talet) fysiker och matematiker.

1. Einstein (emigrerade frivilligt till USA) blev (såsom han identifierar sig ''judisk'' sekulär i Tyskland och inte betraktade han sig då som tysk) Politisk Zionist. Einstein skriver i ''About zionism’’ 1931, första gången varför. Den typen av böcker (tidigt skrivna) bör varje (icke judisk s. k.) 'Israelvän' (?) läsa såsom en av många källor (apriori) om hur en Politisk ideologi den Politiska Zionismen genom judaism Nationalism (apriori Nationalsocialismen, där denna upphörde 1945 genom väpnad konflikt). — Men aposteriorisk Statsbildningen — Staten Israel bildas 1948 — genom hela 1900-talet och då kolonialisation (i dåtida Palestina av Östeuropeiska judiskt identifierade individer) migration (bosättarpolitik) genom ideologins förverkligande.

2. Banach (avrättades?) avled (kan ha varit pga. svaghet, eljest sjukdom) i 'koncentrationsläger' (i så fall just för att han inte var Politisk Zionist, vilket många inte var).

Dessa två (exemplifierade) individer (med Matematik-Fysik-vetenskapen gemensam) fick olika livsöde.

20 nov 2017